Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Test

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Test

SINAVIN TAMAMI İÇİN EN ALTTAKİ EK (9cog22) DOSYAYA TIKLAYINIZ...

..........LİSESİ COGRAFYA DERSİ 9.SINIFLAR 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1.) Tarım arazilerinin dağınık ve parçalı, su kaynaklarının bol, arazinin eğimli ve engebeli olduğu yerlerde genelde dağınık kırsal yerleşmeler görülür.

Buna göre aşağıdaki hangi bölgemizde dağınık kır yerleşme-leri çok yaygındır?

A) İç Anadolu B) Akdeniz C) Karadeniz
D) Ege E) Güneydoğu Anadolu

Psikoloji 2. Dönem 1. yazılı Soruları-Test

Psikoloji 2. Dönem 1. yazılı Soruları-Test

PSİKOLOJİ DERSİ II. DÖNEM
I. YAZILI DEĞERLEMDİRME SORULARI

Aşağıdaki boşluklara doğru olan kelimeleri yazınız
1-Organizmada uyumun bozulmasına ve bozulan uyumun aranmasına ……………………………….denir

2-Zekanın en hızlı geliştiği dönemler…………………………………………….yaşları arasındadır.

3-Bireyi diğerlerinden ayıran bütün özelliklerin tümüne …………………..denir

4-Zeka …………………………..ve……………………………..faktörler tarafından belirlenir.

5-Sheldon’un kişilik kuramı1……………………2………………….3………………………tiplerine dayanır.

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

"SORULAR VE CEVAPLARI"

1.) Seri bağlı elektroliz kapların birinde erimiş CaF2 diğerinde erimiş AlF3 tuzu vardır. Bu tuzlar aynı miktar elektrik akımı ile aynı süre elektroliz edildiğinde kaplardan birinde 12 gram Ca biriktiğinde diğerinde kaç gram Al birikir? (Al:27, Ca:40)

2.) PbI2’nin 0,2 M NaI çözeltisi içindeki çözünürlüğü 2,5x10–7 mol/L olduğuna göre aynı sıcaklıkta PbI2’nin Kçç değeri nedir?

7. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR:

1) “Başkalarına zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur” Hadisi hangi kötü davranışın önlenmesi için bir uyarıdır?

a) İçki b) Sigara c) Kumar d) Kul hakkı

2) Kötü alışkanlıklara başlamada aşağıdaki etkenlerden hangisi rol oynamaz?

a) Merak b) Özenti
c) Arkadaş Çevresi d) Çalışmak

3) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı yemenin içine girmez?

a) Sıra beklerken ön tarafa geçmeye çalışmak
b) SBS’de kopya çekmek
c) İnsanlara saygı göstermemek

Fen ve Teknoloji Performans Ödevi: Teleskop ve İcadı

Fen ve Teknoloji Performans Ödevi: Teleskop ve İcadı

Teleskop Nasıl İcad Edildi kim buldu Ne Amaçla Kullanılır


İlk teleskop 1608 yılında Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey tarafından icat edildi.

Bu teleskop oldukça ilkeldi, cisimleri gerçek boyutundan ancak beş kat daha büyük gösterebiliyordu.

Uzay biliminde kullanılabilecek ilk teleskop 1609 yılında Galileo tarafından icat edildi.

7. Sınıf Sosyal 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

::::::::::::::::::::: DİKKAT ::::::::::::::::::::::::

YAZILI SORULARININ TAMAMI İÇİN EN ALTTAKİ EK DOSYAYA (7sos23) TIKLAYINIZ...

SORULAR

1-) Aşağıdakilerden hangisinin göreve gelmesinde ulus iradesi doğrudan etkili değildir?

A) Muhtar B) Vali C)Milletvekili D) Belediye Başkanı

2)Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şu an kullanmakta olduğu anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1961 b)1924 c) 1982 d)1921

Ortaokul Fen ve Teknoloji Proje Ödevlerinin Konuları

Ortaokul Fen ve Teknoloji Proje Ödevlerinin Konuları

5,6,7 VE 8. SINIF PROJE ÖDEVİ KONULARI


Sınıflara göre aşağıda sıralanmıştır...

5.SINIF

• Canlıların besin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 1 haftalık menü hazırlayıp, bu besinlerdeki protein ,karbonhidrat,yağ, vitamin, mineral içeriklerini söyleyiniz
• Sindirim sistemi organlarını gösteren model hazırlama
• Boşaltım sistemi organlarını gösteren model hazırlama
• Diş çeşitlerini gösteren model hazırlama

6. SINIF

10. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi: Hücre Solunumu

Biyoloji Proje Ödevi: Hücre Solunumu

Bu ödevin tamamı resim ve şekilleriyle beraber en alttaki EK (hucresolunm) dosyada yer almaktadır.

HÜCRESEL SOLUNUM

*Hücresel solunum:

→Besinlerin parçalanarak ATP sentezlenmesine, hücresel solunum denir.

→Hücresel solunum; oksijensiz ve oksijenli solunum olmak üzere iki gruba ayrılır.

Oksijensiz solunum (fermantasyon, anaerobik):

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-Test

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-Test

:::::::: YAZILI SORULARININ TAMAMI ALTTAKİ EK DOSYADADIR:...

SORULAR:

1-) “3 578 961” doğal sayısındaki 7 ve 9 rakamlarının basamak değeri çarpımı kaçtır?(5 puan)

A)63 000 B) 63 000 000 C)6 300 000 D) 6 000 000

2-) Aşağıdakilerden hangisi çift doğal sayıdır? (5 puan)

A)23 999 B)34 001 C)56 786 D) 98 543

3-) ”385 979 001” sayısında 3 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir? (5 puan)

A) milyonlar basamağı B) on milyonlar basamağı

11. Sınıf Sosyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

………………EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………… SOSYAL
BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI
SINAVI SORULARI :

SINAV SORULARI (A)GRUBU

1-Egemen değeri tanımlayarak örneklendiriniz.?

2-Sosyal Normları tanımlayarak türlerini sıralayınız.?

3-Sosyal sapmayı tanımlayarak nedenlerini sıralayınız.?

4-Milleti tanımlayarak milleti oluşturan unsurları yazınız.?

5-Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde ,Tanzimat sonrasında görülen akımlar hakkında bilgi veriniz.?

Son yorumlar

Anket

Milli Eğitim Bakanlığının Uyguladığı TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Sistemi, Sizce Uygulanmalı mı?: