Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

15 Tatili Nasıl Geçirmeliyim?

15 Tatili Nasıl Geçirmeliyim?

Yoğun bir dönemi geride bıraktık...

Benim için yoğunluğu tabii ki göreceli olarak değişecektir.

Benden kat be kat fazla yorulanların yanısıra, benimkinden çok çok az yorulan arkadaşlarımda vardır elbet...

Neyse! konumuz bunlar değil...

Şimdi 15 Tatili Nasıl Geçirmeliyim?

Bunun cevabı konumuz...

15 Tatili en başta kafa ve mantalite olarak dinlenme modunda geçirmeliyim...

Bu en önemli algı olmalı beynimde...

Karneyi Nasıl Zayıfsız Getirebilirim?-3

Karneyi Nasıl Zayıfsız Getirebilirim? - 3

Taktikler:

İlk iki yazıya devam sadedinde birşyler eklersek;

Liseli öğrenciler için;

Kurtarma sınavlarını hiç tavsiye etmem. öğretmenler extra sınav yapmayı hiç sevmez. bu yüzden öğrencilerin bu yazılıya girmesini hiç istemezler.

hatta girenlere de ibretlik bir ceza olsun diyerekten çok zor sorular sorarak intikam alırlar.

üstelikte notun düşük gelirse mecburen ortalamaya katılacağından düşük dersi kurtarmak yerine daha da düşürmek gibi bir sıkıntı oluşabilir.

yüksek bile alsan eski yazılıların yerine yine de geçmez.

Başarıyı Ayrıntıda Yakalama Sanatı

Başarıyı Ayrıntıda Yakalama Sanatı

Küçük şeyleri dikkate almak, Azimli ve Sabırlı Olmak hayatta başarının anahtarıdır.

Başarıyı Ayrıntıyla Yakalamak Bir Sanattır,
Küçük Sandıklarımız, Üzeri Örtülü Kainattır...
HHÖ-01.01.2017

Başarıyı Ayrıntıda Yakalama Sanatı:

KÜÇÜK ŞEY YOKTUR...

"DİKKAT ET HER ŞEY BİR ŞEYİ GÖSTERİR!"

Her şeyin yeri ve değeri ayrı...

Küçük hatta küçücük gördüğümüz ve dikkate değer bulmadığımız her varlığa ve olaya daha alıcı bir gözle bakarsak, emin olun çok farklı bir dünya bizi bekliyor olacak o küçüklükte...

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. yazılı Soru ve Cevapları-Yeni

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. yazılı Soru ve Cevapları-Yeni

Biyoloji Dersi 9-A,B,C,D Şubeleri 1. Dönem 2.Yazılı Soruları

SORULAR:

1-) G S T A C Yandaki DNA zincirinde boş olan yerlere gelebilecek uygun nükleotidler
ı---ı---ı---ı---ı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) GCAAS b) SGTTA c) SCATG

d) SGATG e) SGATC

2-) Aşağıdaki hangisi hayvan hücrelerinde sentezlenmez?

DHBT Soru ve Cevapları- Önlisans 2016

DHBT Soru ve Cevapları- Önlisans 2016

2016 DHBT 1 ve DHBT 2 Sınavı soruları ile cevap anahtarları

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖN LİSANS)

4 ARALIK 2016

SORULAR VE CEVAP ANAHTARI

1) Kur’an-ı Kerim’de oğluna yönelik olarak;

“Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik ve kötülük) bir hardal
tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya
göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de
Allah onu senin karşına getirir. …Küçümseyerek
insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek

6. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

6. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

FEN BİLİMLERİ DERSİ I. DÖNEM I . YAZILI YOKLAMA

A – Bu bölümde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız. ( 15 PUAN

1 – Kemiklerin birleşme noktalarında, kemik kadar sert olmayan esnek yapıya …………………………denir.

2 – Hücre zarı ile çekirdek arasında yumurta akına benzeyen kısma …………………………….. denir.

3 – Solunum sistemi organları; burun, yutak,gırtlak, soluk borusu ve …………………………………lerdir.

4 – Hücrelerde enerji ……………………………………. organelinde üretilir.

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları - Yeni Sınav

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları - Yeni Sınav

BİYOLOJİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA SORULARI

DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULAR. DOĞRU CÜMLEYE (D), YANLIŞ CÜMLEYE (Y) HARFİ KOYUNUZ.

……1. Beş duyu organı ve ölçme aletleriyle yapılan gözlemlere nicel gözlem denir.

……2. Doku ve organların çalışmasını inceleyen bilim dalına Moleküler biyoloji denir.

……3. Tüm canlılar yaşamını sürdürmek için üremek zorundadır.

……4. Canlılar enerji hammaddesi alabilmek için beslenirler.

12. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları- (Seçmeli Felsefe)

12. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları- (Seçmeli Felsefe)

12.SINIF SEÇMELİ FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME SORULARI

AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI ÇÖZÜNÜZ.(5X10=50 PUAN )

1."Hiçbir şey var değildir" :

Çünkü, var olsaydı, ya bir var olandan yada yokluktan var olacaktı. oysaki bir şeyin yokluktan çıkması söz konusu olamaz. Ya da varlık öncesiz olacaktı.

Öncesiz de olamaz.

Çünkü; öncesizlik sonsuzluğu da gerektirir. Sonsuz olan ise, ne kendisinde, ne başka bir şey de, ne de hiçbir yerde bulunabileceğine göre, gerçekte hiçbir şey var değildir.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

SORULAR:

A- Verilen kelimeleri uygun olan yerlere yazınız (10 puan)

( 18 - dayanışma - haklara- kütüphanesinden – görevimiz – hakkım – sorumluluğumdur - kurum- Grup – işbirliği )

1. Öğrencisi olduğum okulun kütüphanesinden yararlanmak…………………………….......dır.

2. Aldığım kitabı temiz kullanmak……………………………………...........................................

3. ………………….................................aynı amaç için birlikte çalışan insanlardan oluşur.

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı

SORULAR

1) ”Tüm fotosentez yapanlarda kloroplast bulunmaz.”
diyen bilim insanının yapacağı ilk uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tahmin yapmak
B) Kontrollü deney
C) Veri toplamak
D) Gözlem yapmak
E) Hipotezini başka hipotezlerle karşılaştırmak

2-)Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece bazı canlı türleri tarafından gerçekleştirilebilir?

A)Solunum
B)Boşaltım
C)Fotosentez
D)Anabolizma
E)Üreme

3) Bir bitki hücresi aşağıda verilenlerden hangisini dış ortamdan hazır halde almak zorundadır?

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: