Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR:

1- Birim zamandaki hız değişimine ne denir?

A)Yer değiştirme B)İvme C)Kuvvet D)Bileşke E)Hareket

2. Bir yolcu uçağı, durgun bir havada bulutlar üzerinden uçuyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uçak, buluta göre hareketlidir.
B) Bulut, uçağa göre hareketlidir.
C) Pilot, yolculara göre hareketlidir.
D) Uçak yere göre hareketlidir.
E) Yolcular yere göre hareketlidir.

3. I. Şampuan

Milli Eğitim Şûrası Kararları 19. ŞURA

19.MİLLİ EĞİTİM ŞURASI KARARLARI

2 Aralık 2014 tarihinde başlayan şûrada birçok değişiklik içeren kararlar alındı.

Antalya Manavgat'ta 2 Aralık Salı günü başlayan 19’uncu Milli Eğitim Şurası’nda bugün Genel Kurul görüşmelerine geçildi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da katılımıyla ilk Genel Kurul görüşmesi ’Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri’ konusunda yapıldı.

Bu başlıkta komisyonda kararlaştırılan konular Genel Kurul’da görüşüldü. Genel Kurul’da bu alanda kabul edilen kararlar şöyle:

9. Sınıf Biyoloji Kitabı Cevapları ve Çözümleri - MEB Yayınları

Biyoloji 9 sınıf 1. ünite sorular

9. SINIF BİYOLOJİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

1. ÜNİTE.

Örnek1

CH4 bileşiğinin yapısındaki C ve H atomlarının kütlece yüzdeleri nedir
Çözüm

CH4ün mol kütlesini bulalım Cnin atom ağırlığı 12 ve Hnin atom ağırlığı 1 olduğundan 12 + 4 . 1 = 16 gram olarak bulunur.
Buradan elementlerin yüzdelerini orantı kurarak bulalım
16 gr. CH4 de 12 gr. C varsa
100 gr da x gr. C vardır.
X = %75
Bileşiğin kütlece %75I karbondur. %25I de Hidrojen olur.

Örnek2

3 mol NaOH bileşiği kaç gramdır
(Na:23 , O:16 , H:1)

Çözüm:

6. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR:

1. Aşağıdakilerden hangisi dört kutsal kitaptan biri değildir?
A) İncil B) Zebur
C) İlmihal D) Kuran

2. Suhuf nedir?
A) Allah tarafından gönderilen sayfaları az miktarda olan kutsal metin
B) Tevrat’ın bölümlerinden biri
C) Kuran’da bir sure adı
D) Kuran sayfalarının toplanmış hali

3. Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
A) Uhud Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Tebük Savaşı
D) Bedir Savaşı

Dil ve Anlatım Ödevi: Dillerin Sınıflandırılması ve Farkları

Dillerin Sınıflandırılması ve Farkları

Dünyadaki diller 3 ana gruba ayrılırlar:

1-Tek Heceli Diller

2-Eklemeli Diller

3-Çekimli Diller

Dil ve Anlatım Ödevimiz olan bu konuyu açıklayalım:

1-Tek Heceli Diller:

Tek Heceli Diller

Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.

* Sözcükler ek almadan değişime uğramadan kalmaktadır. * Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna göre anlam kazanır.

* Yeryüzünde Çince ile Vietnam dili ve bazı Himalaya ve Afrika dilleri ve Avrupa’da Bask dili bu gruba girer.

10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarları

10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarları

COĞRAFYA DERSİ 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI(TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 10/… SINIFI
COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki göllerden ve akarsulardan ortak faydalanma şekli değildir?
A) Sulama
B) Enerji elde etme
C) Turizm
D) Balıkçılık
E) Tuz elde etme

2)“Yer şekillerinin biçimi iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak değişir.”

Diyanet Personel Alım Sistemi Nasıl?

Diyanet Personel Alım Sistemi Nasıl?

Diyanet Atanma Sistemi:

Diyanet Personel Alımları, artık tamamen ÖSYM tarafından KPSS ile olacak.

Yeterlilik diye bir sınav artık yok...

Genel Kültür ve Genel Yetenek dışında, Diyanet Alan Bilgisi çok önemli bir etki oranıyla KPSS sınavının içinde uygulanıyor.

Bu yüzden de, Yeterlilik Sınavı uygulamadan kalkmış durumda...

Yeni sistemde kuran kursu öğreticiliğine giriş şartları neler?

4. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

4. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

YENİ YAZILI

"questions "

1 )Sınıfta sıkça kullanılan kutu içindeki ifadeleri resimlerin altına yazın..(4x5=20)

Turn around please / Please, Come in / Clean the board please / Turn on the light please / Quiet please

4. Sınıf ingilizce Yazılısının tamamını, alttaki "Ek" dosyaya tıklayarak görebilirsiniz...

"ingilizce yazılısı 4. sınıf" alttaki "ek" te...

10. Sınıf Fizik Kitabı Cevapları

10 Sınıf Fizik Ders Kitabı Tüm Cevapları,

Lise 2.Sınıf Fizik Dersi Çalışma Kitabı Tüm Cevapları

10. Sınıf Fizik Kitabı 2. Değerlendirme Soruları Cevapları

1)-5-(15)=-20 K15-(-10)=25 L 5-(5)=0

3)60*5=300sn 100*300=30000=30km

4)25t-(-15)=600 25t+15t=600 t=15sn

6)k için V.T=X 60*20=1200m L için 40*20=800m 1200-800=400m

8)Xab=80*2=160km Vort=300/4=75

9)B)yol sabit olduğu için hızı 0 dır A)12/6=2

10)25-5/20-0=20/20=1

11)-4+2/1-0=-2/1=-2 B)0 çünkü hız sabit

C)6-4/4-0=2/4=1/2=0,5

Tarihi Sanatlar ve Üslûpları

ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI

ROMAN SANATI (900-1200)

Roman Sanatı’nın doğuşunu hazırlayan etken , kiliseyle devletin bir sanat yarışına girmeleri olmuştur. Tamamen dinin etkisindedir ve dini mimari görülür. Eski dönem bazilika planı esas alınmıştır. Fransa’da Saint Etienne Kilisesi, Almanya’da Spayer Katedrali, İtalya’da Modena Katedrali, Pisa Katedrali bu sanatın önemli örneklerindendir. Roman sanatında heykel mimariyle birlikte verilmiştir. Skolastik düşünce devam eder.

GOTİK SANATI (12. yy)mimariyi etkileyen sanatlar

Son yorumlar

Anket

Milli Eğitim Bakanlığının Uyguladığı TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Sistemi, Sizce Uygulanmalı mı?: