Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

İşten Ayrılma Sebepleri-Resmen

İşten Ayrılma Sebepleri-Resmen

Mevzuata göre işten ayrılmanın yasal sebepleri nelerdir?

5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre (4/a), (4/b) ya da 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

7. Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR

A) Aşağıda verilenlerin doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. ( 1’er puan)

(……..)Ters işaretli sayılar çarpılırken önce sayılar çarpılır ve sonra büyük sayının işareti konur.
(……..)İki boyutlu dik koordinat sisteminde y ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır.
(…….) Ayrık iki olay aynı anda meydana gelmez.
(……) Rasyonel sayılarda bölme işleminin etkisiz elemanı birdir.

Dadaizm Ne Demek?

Dadaizm Ne Demek?

Dadaizm Akımı Avrupa'da Nasıl Gelişmiştir?

Dadaizm Akımını kısaca özetleyelim:

DADAİZM

İsmini Fransızca ‘tahta at’ sözcüğünden almıştır.

Bu akım sanatçıları alışılagelmiş resim tekniklerini bırakarak gündelik kullanılan kağıt,ağaç gibi eşyaları birbirleri ile birleştirerek ilginç eserler ortaya koymuşlardır.

İnsanlığı karamsarlığa, karmaşıklığa, ümitsizliğe iten I. ve II. Dünya şavaşları, bu akımın ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ortaçağ Avrupa Sanatları ve Yapıları

ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI

ROMAN SANATI (900-1200)

Roman Sanatı’nın doğuşunu hazırlayan etken , kiliseyle devletin bir sanat yarışına girmeleri olmuştur.

Tamamen dinin etkisindedir ve dini mimari görülür.

Eski dönem bazilika planı esas alınmıştır. Fransa’da Saint Etienne Kilisesi, Almanya’da Spayer Katedrali, İtalya’da Modena Katedrali, Pisa Katedrali bu sanatın önemli örneklerindendir.

Roman sanatında heykel mimariyle birlikte verilmiştir. Skolastik düşünce devam eder.

GOTİK SANATI (12. yy)

12. Sınıf Coğrafya Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı

12. Sınıf Coğrafya Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı

Güncel Sınav -Test Soruları Lise-4

1. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?

A) Deniz seviyesinin yükselmesi B) Buzulların erimesi
C) Volkanik olayların artması D) Erozyonun şiddetlenmesi
E) Havada bulunan gazların oranının değişmesi

2. Manş Tüneli ile hangi iki Avrupa ülkesi arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlanmıştır?
A) İspanya-Portekiz B) Norveç-Finlandiya

5. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR

1) 50 g naftalin 79 C’ta eriyor.Bu açıklamaya göre 100g naftalinin erime sıcaklığı hangi seçenekte verilmiştir?
A) 79 C B) 85 C C) 92 C D) 158 C

--------------------------------------------------------------
2) *Su her sıcaklıkta buharlaşır.
*Havada su buharı vardır.
*Buhar halindeki su,soğuk bir yüzeye çarparsa yoğuşur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

6 Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-Yeni

6 Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-Yeni

1) -13, 0, -1, 5, -7, 11
tam sayılarını küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. (5P)

2) 40, 50 ve 60 kg lık şeker çuvalları eşit ve en büyük ağırlıkta poşetlere konulacaktır.Buna göre kaç tane poşete ihtiyaç vardır? (10P)

SINAVIN TAMAMI ALTTAKİ EK DOSYADA...

İklimin İnsanoğlunun Yaşamı Üzerine Etkisi

Dünya üzerindeki iklimler insan yaşamını nasıl etkiler?

"İklimin İnsanoğlunun Yaşamı Üzerine Etkisi"

İnsanoğlu, uzun zamandan beri, hava ve iklimin sağlıklarını etkilendiğinin farkındadır.

Yaklaşık ikibinbeşyüz yıl önce, Hipokrat, iklimde varolan bölgesel farklılıklar ve bunların sağlık durumları ile olan ilişkileri üzerinde kitaplar yazmıştır.

Mevsimsel değişimler ve hava olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkisi konusunda her yörede belli inanç ve kanılar geleneksel olarak vardır.

9. Sınıf Fizik Kitabı Cevap Anahtarı 1. Ünite

LİSE-1 FİZİK DERS KİTABINDA YER ALAN SORULARIN CEVAPLARI

9. sınıf fizik ders kitabı 1. ünite cevapları

1.ÜNİTE

A.

Mekanik=Hareket

Manyetizma=Mıknatıs

Optik=Işık

Termodinamik=Isı

Atom Fiziği=Atom

Katıhal Fiziği=Katı madde

Nükleer Fizik=Işıma

B.

1-Fizik
2-Termodinamik
3-Biyoloji
4-Nicel-Nitel
5-Birim
6-Hata
7-Matematik

C. 1-D 2-D 3-Y

E. 1-D
2-E
3-C
4-A
5-E
6-B
7-A
8-D,

3. ünite soruları
1. soru
sütün ekşimesi = kmysal dğşm
reçelin şekerlenmesi = fiziksel dğşm
peynirin küflenmesi = kmysl dğşm

10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR:

1- Birim zamandaki hız değişimine ne denir?

A)Yer değiştirme B)İvme C)Kuvvet D)Bileşke E)Hareket

2. Bir yolcu uçağı, durgun bir havada bulutlar üzerinden uçuyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uçak, buluta göre hareketlidir.
B) Bulut, uçağa göre hareketlidir.
C) Pilot, yolculara göre hareketlidir.
D) Uçak yere göre hareketlidir.
E) Yolcular yere göre hareketlidir.

3. I. Şampuan

Son yorumlar

Anket

Milli Eğitim Bakanlığının Uyguladığı TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Sistemi, Sizce Uygulanmalı mı?: