Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

Ortaçağ Avrupa Sanatları ve Yapıları

ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI

ROMAN SANATI (900-1200)

Roman Sanatı’nın doğuşunu hazırlayan etken , kiliseyle devletin bir sanat yarışına girmeleri olmuştur.

Tamamen dinin etkisindedir ve dini mimari görülür.

Eski dönem bazilika planı esas alınmıştır. Fransa’da Saint Etienne Kilisesi, Almanya’da Spayer Katedrali, İtalya’da Modena Katedrali, Pisa Katedrali bu sanatın önemli örneklerindendir.

Roman sanatında heykel mimariyle birlikte verilmiştir. Skolastik düşünce devam eder.

GOTİK SANATI (12. yy)

12. Sınıf Coğrafya Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı

12. Sınıf Coğrafya Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı

Güncel Sınav -Test Soruları Lise-4

1. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?

A) Deniz seviyesinin yükselmesi B) Buzulların erimesi
C) Volkanik olayların artması D) Erozyonun şiddetlenmesi
E) Havada bulunan gazların oranının değişmesi

2. Manş Tüneli ile hangi iki Avrupa ülkesi arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlanmıştır?
A) İspanya-Portekiz B) Norveç-Finlandiya

5. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Fen ve Teknoloji 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR

1) 50 g naftalin 79 C’ta eriyor.Bu açıklamaya göre 100g naftalinin erime sıcaklığı hangi seçenekte verilmiştir?
A) 79 C B) 85 C C) 92 C D) 158 C

--------------------------------------------------------------
2) *Su her sıcaklıkta buharlaşır.
*Havada su buharı vardır.
*Buhar halindeki su,soğuk bir yüzeye çarparsa yoğuşur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

6 Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-Yeni

6 Sınıf Matematik 1. Dönem 3. Yazılı Soruları-Yeni

1) -13, 0, -1, 5, -7, 11
tam sayılarını küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. (5P)

2) 40, 50 ve 60 kg lık şeker çuvalları eşit ve en büyük ağırlıkta poşetlere konulacaktır.Buna göre kaç tane poşete ihtiyaç vardır? (10P)

İklimin İnsanoğlunun Yaşamı Üzerine Etkisi

Dünya üzerindeki iklimler insan yaşamını nasıl etkiler?

"İklimin İnsanoğlunun Yaşamı Üzerine Etkisi"

İnsanoğlu, uzun zamandan beri, hava ve iklimin sağlıklarını etkilendiğinin farkındadır.

Yaklaşık ikibinbeşyüz yıl önce, Hipokrat, iklimde varolan bölgesel farklılıklar ve bunların sağlık durumları ile olan ilişkileri üzerinde kitaplar yazmıştır.

Mevsimsel değişimler ve hava olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkisi konusunda her yörede belli inanç ve kanılar geleneksel olarak vardır.

9. Sınıf Fizik Kitabı Cevap Anahtarı 1. Ünite

LİSE-1 FİZİK DERS KİTABINDA YER ALAN SORULARIN CEVAPLARI

9. sınıf fizik ders kitabı 1. ünite cevapları

1.ÜNİTE

A.

Mekanik=Hareket

Manyetizma=Mıknatıs

Optik=Işık

Termodinamik=Isı

Atom Fiziği=Atom

Katıhal Fiziği=Katı madde

Nükleer Fizik=Işıma

B.

1-Fizik
2-Termodinamik
3-Biyoloji
4-Nicel-Nitel
5-Birim
6-Hata
7-Matematik

C. 1-D 2-D 3-Y

E. 1-D
2-E
3-C
4-A
5-E
6-B
7-A
8-D,

3. ünite soruları
1. soru
sütün ekşimesi = kmysal dğşm
reçelin şekerlenmesi = fiziksel dğşm
peynirin küflenmesi = kmysl dğşm

10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR:

1- Birim zamandaki hız değişimine ne denir?

A)Yer değiştirme B)İvme C)Kuvvet D)Bileşke E)Hareket

2. Bir yolcu uçağı, durgun bir havada bulutlar üzerinden uçuyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uçak, buluta göre hareketlidir.
B) Bulut, uçağa göre hareketlidir.
C) Pilot, yolculara göre hareketlidir.
D) Uçak yere göre hareketlidir.
E) Yolcular yere göre hareketlidir.

3. I. Şampuan

Milli Eğitim Şûrası Kararları 19. ŞURA

19.MİLLİ EĞİTİM ŞURASI KARARLARI

2 Aralık 2014 tarihinde başlayan şûrada birçok değişiklik içeren kararlar alındı.

Antalya Manavgat'ta 2 Aralık Salı günü başlayan 19’uncu Milli Eğitim Şurası’nda bugün Genel Kurul görüşmelerine geçildi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da katılımıyla ilk Genel Kurul görüşmesi ’Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri’ konusunda yapıldı.

Bu başlıkta komisyonda kararlaştırılan konular Genel Kurul’da görüşüldü. Genel Kurul’da bu alanda kabul edilen kararlar şöyle:

9. Sınıf Biyoloji Kitabı Cevapları ve Çözümleri - MEB Yayınları

Biyoloji 9 sınıf 1. ünite sorular

9. SINIF BİYOLOJİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

1. ÜNİTE.

Örnek1

CH4 bileşiğinin yapısındaki C ve H atomlarının kütlece yüzdeleri nedir
Çözüm

CH4ün mol kütlesini bulalım Cnin atom ağırlığı 12 ve Hnin atom ağırlığı 1 olduğundan 12 + 4 . 1 = 16 gram olarak bulunur.
Buradan elementlerin yüzdelerini orantı kurarak bulalım
16 gr. CH4 de 12 gr. C varsa
100 gr da x gr. C vardır.
X = %75
Bileşiğin kütlece %75I karbondur. %25I de Hidrojen olur.

Örnek2

3 mol NaOH bileşiği kaç gramdır
(Na:23 , O:16 , H:1)

Çözüm:

6. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR:

1. Aşağıdakilerden hangisi dört kutsal kitaptan biri değildir?
A) İncil B) Zebur
C) İlmihal D) Kuran

2. Suhuf nedir?
A) Allah tarafından gönderilen sayfaları az miktarda olan kutsal metin
B) Tevrat’ın bölümlerinden biri
C) Kuran’da bir sure adı
D) Kuran sayfalarının toplanmış hali

3. Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
A) Uhud Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Tebük Savaşı
D) Bedir Savaşı

Son yorumlar

Anket

Milli Eğitim Bakanlığının Uyguladığı TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Sistemi, Sizce Uygulanmalı mı?: