Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

İklimin İnsanoğlunun Yaşamı Üzerine Etkisi

Dünya üzerindeki iklimler insan yaşamını nasıl etkiler?

"İklimin İnsanoğlunun Yaşamı Üzerine Etkisi"

İnsanoğlu, uzun zamandan beri, hava ve iklimin sağlıklarını etkilendiğinin farkındadır.

Yaklaşık ikibinbeşyüz yıl önce, Hipokrat, iklimde varolan bölgesel farklılıklar ve bunların sağlık durumları ile olan ilişkileri üzerinde kitaplar yazmıştır.

Mevsimsel değişimler ve hava olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkisi konusunda her yörede belli inanç ve kanılar geleneksel olarak vardır.

9. Sınıf Fizik Kitabı Cevap Anahtarı 1. Ünite

LİSE-1 FİZİK DERS KİTABINDA YER ALAN SORULARIN CEVAPLARI

9. sınıf fizik ders kitabı 1. ünite cevapları

1.ÜNİTE

A.

Mekanik=Hareket

Manyetizma=Mıknatıs

Optik=Işık

Termodinamik=Isı

Atom Fiziği=Atom

Katıhal Fiziği=Katı madde

Nükleer Fizik=Işıma

B.

1-Fizik
2-Termodinamik
3-Biyoloji
4-Nicel-Nitel
5-Birim
6-Hata
7-Matematik

C. 1-D 2-D 3-Y

E. 1-D
2-E
3-C
4-A
5-E
6-B
7-A
8-D,

3. ünite soruları
1. soru
sütün ekşimesi = kmysal dğşm
reçelin şekerlenmesi = fiziksel dğşm
peynirin küflenmesi = kmysl dğşm

10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Fizik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR:

1- Birim zamandaki hız değişimine ne denir?

A)Yer değiştirme B)İvme C)Kuvvet D)Bileşke E)Hareket

2. Bir yolcu uçağı, durgun bir havada bulutlar üzerinden uçuyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uçak, buluta göre hareketlidir.
B) Bulut, uçağa göre hareketlidir.
C) Pilot, yolculara göre hareketlidir.
D) Uçak yere göre hareketlidir.
E) Yolcular yere göre hareketlidir.

3. I. Şampuan

Milli Eğitim Şûrası Kararları 19. ŞURA

19.MİLLİ EĞİTİM ŞURASI KARARLARI

2 Aralık 2014 tarihinde başlayan şûrada birçok değişiklik içeren kararlar alındı.

Antalya Manavgat'ta 2 Aralık Salı günü başlayan 19’uncu Milli Eğitim Şurası’nda bugün Genel Kurul görüşmelerine geçildi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Yükseköğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da katılımıyla ilk Genel Kurul görüşmesi ’Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri’ konusunda yapıldı.

Bu başlıkta komisyonda kararlaştırılan konular Genel Kurul’da görüşüldü. Genel Kurul’da bu alanda kabul edilen kararlar şöyle:

9. Sınıf Biyoloji Kitabı Cevapları ve Çözümleri - MEB Yayınları

Biyoloji 9 sınıf 1. ünite sorular

9. SINIF BİYOLOJİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

1. ÜNİTE.

Örnek1

CH4 bileşiğinin yapısındaki C ve H atomlarının kütlece yüzdeleri nedir
Çözüm

CH4ün mol kütlesini bulalım Cnin atom ağırlığı 12 ve Hnin atom ağırlığı 1 olduğundan 12 + 4 . 1 = 16 gram olarak bulunur.
Buradan elementlerin yüzdelerini orantı kurarak bulalım
16 gr. CH4 de 12 gr. C varsa
100 gr da x gr. C vardır.
X = %75
Bileşiğin kütlece %75I karbondur. %25I de Hidrojen olur.

Örnek2

3 mol NaOH bileşiği kaç gramdır
(Na:23 , O:16 , H:1)

Çözüm:

6. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR:

1. Aşağıdakilerden hangisi dört kutsal kitaptan biri değildir?
A) İncil B) Zebur
C) İlmihal D) Kuran

2. Suhuf nedir?
A) Allah tarafından gönderilen sayfaları az miktarda olan kutsal metin
B) Tevrat’ın bölümlerinden biri
C) Kuran’da bir sure adı
D) Kuran sayfalarının toplanmış hali

3. Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
A) Uhud Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Tebük Savaşı
D) Bedir Savaşı

Dil ve Anlatım Ödevi: Dillerin Sınıflandırılması ve Farkları

Dillerin Sınıflandırılması ve Farkları

Dünyadaki diller 3 ana gruba ayrılırlar:

1-Tek Heceli Diller

2-Eklemeli Diller

3-Çekimli Diller

Dil ve Anlatım Ödevimiz olan bu konuyu açıklayalım:

1-Tek Heceli Diller:

Tek Heceli Diller

Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.

* Sözcükler ek almadan değişime uğramadan kalmaktadır. * Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna göre anlam kazanır.

* Yeryüzünde Çince ile Vietnam dili ve bazı Himalaya ve Afrika dilleri ve Avrupa’da Bask dili bu gruba girer.

10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarları

10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarları

COĞRAFYA DERSİ 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI(TEST) (CEVAP ANAHTARLI) Güncel

1)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki göllerden ve akarsulardan ortak faydalanma şekli değildir?
A) Sulama
B) Enerji elde etme
C) Turizm
D) Balıkçılık
E) Tuz elde etme

2)“Yer şekillerinin biçimi iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak değişir.”
Aşağıdakilerin hangisinde iç kuvvetlerin payı en büyüktür?
A) Mağara oluşumunda
B) Kıyı şekillenmesinde
C) Dağ oluşumunda
D) Kayaların ufalanmasında

Diyanet Personel Alım Sistemi Nasıl?

Diyanet Personel Alım Sistemi Nasıl?

Diyanet Atanma Sistemi:

Diyanet Personel Alımları, artık tamamen ÖSYM tarafından KPSS ile olacak.

Yeterlilik diye bir sınav artık yok...

Genel Kültür ve Genel Yetenek dışında, Diyanet Alan Bilgisi çok önemli bir etki oranıyla KPSS sınavının içinde uygulanıyor.

Bu yüzden de, Yeterlilik Sınavı uygulamadan kalkmış durumda...

Yeni sistemde kuran kursu öğreticiliğine giriş şartları neler?

4. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

4. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

YENİ YAZILI

"questions "

1 )Sınıfta sıkça kullanılan kutu içindeki ifadeleri resimlerin altına yazın..(4x5=20)

Turn around please / Please, Come in / Clean the board please / Turn on the light please / Quiet please

4. Sınıf ingilizce Yazılısının tamamını, alttaki "Ek" dosyaya tıklayarak görebilirsiniz...

"ingilizce yazılısı 4. sınıf" alttaki "ek" te...

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: