Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-Yeni

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-Yeni
YAZILI

SORULAR:

YAZILI SORULARININ TAMAMI EN ALTTAKİ EK DOSYADADIR

1) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bulunmaz?
A) Kız Kulesi B) Dikilitaş C) Taç Mahal D) Ayasofya

1) . Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerden değildir?
A) demir çelik B) fındık C) tekstil D) petrol

2.) Eğitim-öğretimden sorumlu olan bakanımız hangisidir?
a)Milli Savunma b)Maliye
c)Milli Eğitim d)İç işleri

3) Aşağıdaki bayramlardan hangisini tüm dünya çocuklarıyla beraber kutlarız?

12. Sınıf Mantık 1. Dönem 2. yazılı Soruları- Test

…………EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12-A SINIFI MANTIK DERSİ
1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SORULARI

SORULAR
1) Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

A) Ne güzel yaz geliyor. B) Bu filmin senaristi kim C) Kitabı buraya getir
D) Her önerme bir yargı bildirir. E) Savaşları durduralım.

2) Aş. Hangisi basit önermedir?

A) Kimi sporcular centilmendir
B) B) Balık tutarsa aç kalmaz
C)Bazı insanlar sevecen ve güler yüzlüdür.
D) Onu beş yıldır görmüyorum
E)Yalnız Gül hediye aldı.

3) Aş. Hangisi ‘’koşullu’’ önermedir?

11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Güncel

11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Güncel

FELSEFE SORULARI:

1. "Felsefe, varolan karşısında bir tavır alıştır. Felsefi tavır, aktif bir tavır olmak zorundadır. Filozof, var olana ve olaylara karşı ilgisiz olamaz. İnsan, var olanlar üzerinde düşünmeye başladığı , bir tavır alış içine girdiği zaman felsefe yapmaya da başlamış demektir. Jaspers'in, felsefenin kaynağı hayret ve şüphedir, şeklindeki ifadeleri de aslında bir tavır alış ifadesidir."

Paragrafta felsefenin hangi özelliğiyle daha çok ilgilidir ?

6. Sınıf Sosyal 2. Dönem 3. Yazılı Soru ve Cevapları

6. Sınıf Sosyal 2. Dönem 3. Yazılı Soru ve Cevapları

1)Aşağıdaki soruları cevaplandırınız:

Bu yönetim şeklinde halk kendi seçtiği kişiler ile kendi kendisini yönetir. Halk yönetime katılır.(………………………..)
Bu yönetim şeklinde ülke bir hanedan, bir aile, grup tarafından yönetilir(………………………)
Bu yönetim şeklinde ülke din kurallarına göre yönetilir.(………………….)
Günümüze ulaşmış en eski kanunlardır.(………………………………)
Kralların yetkilerinin kısıtlandığı ilk belgedir.(………………………………..)

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Test

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Test

SINAVIN TAMAMI İÇİN EN ALTTAKİ EK (9cog22) DOSYAYA TIKLAYINIZ...

..........LİSESİ COGRAFYA DERSİ 9.SINIFLAR 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

1.) Tarım arazilerinin dağınık ve parçalı, su kaynaklarının bol, arazinin eğimli ve engebeli olduğu yerlerde genelde dağınık kırsal yerleşmeler görülür.

Buna göre aşağıdaki hangi bölgemizde dağınık kır yerleşme-leri çok yaygındır?

A) İç Anadolu B) Akdeniz C) Karadeniz
D) Ege E) Güneydoğu Anadolu

Psikoloji 2. Dönem 1. yazılı Soruları-Test

Psikoloji 2. Dönem 1. yazılı Soruları-Test

PSİKOLOJİ DERSİ II. DÖNEM
I. YAZILI DEĞERLEMDİRME SORULARI

Aşağıdaki boşluklara doğru olan kelimeleri yazınız
1-Organizmada uyumun bozulmasına ve bozulan uyumun aranmasına ……………………………….denir

2-Zekanın en hızlı geliştiği dönemler…………………………………………….yaşları arasındadır.

3-Bireyi diğerlerinden ayıran bütün özelliklerin tümüne …………………..denir

4-Zeka …………………………..ve……………………………..faktörler tarafından belirlenir.

5-Sheldon’un kişilik kuramı1……………………2………………….3………………………tiplerine dayanır.

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

"SORULAR VE CEVAPLARI"

1.) Seri bağlı elektroliz kapların birinde erimiş CaF2 diğerinde erimiş AlF3 tuzu vardır. Bu tuzlar aynı miktar elektrik akımı ile aynı süre elektroliz edildiğinde kaplardan birinde 12 gram Ca biriktiğinde diğerinde kaç gram Al birikir? (Al:27, Ca:40)

2.) PbI2’nin 0,2 M NaI çözeltisi içindeki çözünürlüğü 2,5x10–7 mol/L olduğuna göre aynı sıcaklıkta PbI2’nin Kçç değeri nedir?

7. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR:

1) “Başkalarına zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur” Hadisi hangi kötü davranışın önlenmesi için bir uyarıdır?

a) İçki b) Sigara c) Kumar d) Kul hakkı

2) Kötü alışkanlıklara başlamada aşağıdaki etkenlerden hangisi rol oynamaz?

a) Merak b) Özenti
c) Arkadaş Çevresi d) Çalışmak

3) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı yemenin içine girmez?

a) Sıra beklerken ön tarafa geçmeye çalışmak
b) SBS’de kopya çekmek
c) İnsanlara saygı göstermemek

Fen ve Teknoloji Performans Ödevi: Teleskop ve İcadı

TELESKOP VE BULUNUŞU

Fen ve Teknoloji Performans Ödevi: Teleskop ve İcadı

Teleskop Nasıl İcad Edildi?

Kim buldu?

Ne Amaçla Kullanılır?


İlk teleskop 1608 yılında Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey tarafından icat edildi.

Bu teleskop oldukça ilkeldi, cisimleri gerçek boyutundan ancak beş kat daha büyük gösterebiliyordu.

Uzay biliminde kullanılabilecek ilk teleskop 1609 yılında Galileo tarafından icat edildi.

7. Sınıf Sosyal 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

::::::::::::::::::::: DİKKAT ::::::::::::::::::::::::

YAZILI SORULARININ TAMAMI İÇİN EN ALTTAKİ EK DOSYAYA (7sos23) TIKLAYINIZ...

SORULAR

1-) Aşağıdakilerden hangisinin göreve gelmesinde ulus iradesi doğrudan etkili değildir?

A) Muhtar B) Vali C)Milletvekili D) Belediye Başkanı

2)Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şu an kullanmakta olduğu anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1961 b)1924 c) 1982 d)1921

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: