Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

Ortaokul Fen ve Teknoloji Proje Ödevlerinin Konuları

Ortaokul Fen ve Teknoloji Proje Ödevlerinin Konuları

5,6,7 VE 8. SINIF PROJE ÖDEVİ KONULARI


Sınıflara göre aşağıda sıralanmıştır...

5.SINIF

• Canlıların besin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 1 haftalık menü hazırlayıp, bu besinlerdeki protein ,karbonhidrat,yağ, vitamin, mineral içeriklerini söyleyiniz
• Sindirim sistemi organlarını gösteren model hazırlama
• Boşaltım sistemi organlarını gösteren model hazırlama
• Diş çeşitlerini gösteren model hazırlama

6. SINIF

10. Sınıf Biyoloji Proje Ödevi: Hücre Solunumu

Biyoloji Proje Ödevi: Hücre Solunumu

Bu ödevin tamamı resim ve şekilleriyle beraber en alttaki EK (hucresolunm) dosyada yer almaktadır.

HÜCRESEL SOLUNUM

*Hücresel solunum:

→Besinlerin parçalanarak ATP sentezlenmesine, hücresel solunum denir.

→Hücresel solunum; oksijensiz ve oksijenli solunum olmak üzere iki gruba ayrılır.

Oksijensiz solunum (fermantasyon, anaerobik):

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-Test

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı Soruları-Test

:::::::: YAZILI SORULARININ TAMAMI ALTTAKİ EK DOSYADADIR:...

MATEMATİK YAZILI SORULARI:

1-) “3 578 961” doğal sayısındaki 7 ve 9 rakamlarının basamak değeri çarpımı kaçtır?(5 puan)

A)63 000 B) 63 000 000 C)6 300 000 D) 6 000 000

2-) Aşağıdakilerden hangisi çift doğal sayıdır? (5 puan)

A)23 999 B)34 001 C)56 786 D) 98 543

3-) ”385 979 001” sayısında 3 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir? (5 puan)

11. Sınıf Sosyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

………………EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………… SOSYAL
BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI
SINAVI SORULARI :

SINAV SORULARI (A)GRUBU

1-Egemen değeri tanımlayarak örneklendiriniz.?

2-Sosyal Normları tanımlayarak türlerini sıralayınız.?

3-Sosyal sapmayı tanımlayarak nedenlerini sıralayınız.?

4-Milleti tanımlayarak milleti oluşturan unsurları yazınız.?

5-Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde ,Tanzimat sonrasında görülen akımlar hakkında bilgi veriniz.?

7. Sınıf Sosyal 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Sosyal 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

7.sınıf sosyal test yazılısı

SORULAR

1)

- Kağıt ve matbaanın kullanılması
- Pusulanın Haçlı seferleri ile Avrupa’ya taşınması.
- Doğu’nun zenginliklerini ele geçirme isteği

Avrupa’da meydana gelen bu olaylar aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

a) Sanayi Devrimi’ne
b) Rönesans Hareketleri’ne
c) Reform Hareketleri’ne
d) Coğrafi Keşifler’e

2) Rönesans ve reform hareketlerinin;

I. Özgür düşüncenin ortaya çıkması
II. Bilimsel ve teknik gelişmelerin yaşanması
III. Burjuva sınıfının ortaya çıkması

12. Sınıf Mantık 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Mantık 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

………………………………………LİSESİ MANTIK DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAV SORULARIDIR

A – Aşağıdaki boşlukları “açık, değişken, niceleme, genel, kapalı” kelimelerinden uygun olanlarıyla tamamlayınız. (25 puan)

– İçinde her ( ), bazı ( ) gibi niceleyici geçen önermelere .......... önerme denir.

– Alacağı değerlere göre önermenin doğruluk değerini etkileyebilen x, y, z gibi sembollere ...............denir.

7.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

7.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

…………………………………………………..ORTA OKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF II. DÖNEM II.YAZILI SINAVI SORULARI

A- Aşağıdaki doğru-yanlış sorularından doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi yazınız.( 10 P )

1- (…………) Seri bağlı devrelerde direnç sayısı arttıkça toplam direnç azalır.

2- (…………) Binaları yıldırımdan koruyan araçlara paratoner denir.

3- (…………) Elementin atomları birbirinden farklıdır.

4- (…………) Atomlar sadece elektron alarak kararlı olabilir.

9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Yeni

9. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-Yeni

SORULAR

KİMYA DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI İMTİHANI SORULARI

1. Dalgıçlar çok fazla derine inemezler.Niçin? Açıklayınız (10p)

2. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) işareti koyunuz. (10p)

a. Kireç taşının kimyasal adı kalsiyum karbonattır. (…..)
b. Kolonya sıvı – sıvı heterojen karışımdır. (......)
c. Sıcaklık artışı gazların çözünürlüğünü azaltır. (..…)
d. Deterjanlar sodyum iyonu ile çökelek verir. (........)
e. Silis camı termometre yapımında kullanılır. (........)

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR

1) Aşağıda okunuşu verilen sayıları rakamla yazınız.

* Yetmiş beş bin iki yüz sekiz:…………………
* Yüz on dokuz bin altı: …………………………….
*Yüz iki bin beş yüz beş : ...........................
*Dokuz yüz seksen bin iki : .......................

2) Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin çözümlenişi yanlış verilmiştir?

A) 4975 = 4x1000+9x100+7x10+5x1
B) 67089 = 6 yüz binlik+7 on binlik+8 onluk+9 birlik
C)767879=7x100000+6x10000+7x1000+8x100+
7x10+9x1
D)3456 =3 binlik+4 yüzlük+5 onluk+6 birlik

5. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (Ortak)

5. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (Ortak)

Din Kültürü VE Ahlak Bilgisi Test Yazılısı 5.Sınıf

Din Kültürü 2. Dönem 2. Test Yazılı Soruları

SORULAR

5. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (Ortak)

1. "Bir Müslüman, kardeşinin ihtiyacını yerine getirirse Allah da ona yardım eder; bir başkasının sıkıntısını giderirse Allah da ona karşılık kıyamet gününün sıkıntılarından birini giderir. Bir kişi kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamette onun ayıbını örter.'

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: