Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

11. Sınıf Anadolu İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

11. Sınıf Anadolu İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

11th Grade 2nd term 1st English Written Exam

A.Fill the gaps with at - in – on (Boşlukları in-on-at
ile doldurun) (15 pts)

1.I hate doing the shopping ___________ Saturdays.
2.She passed her driving test ___________ March.
3.Valencia is too hot for me ___________ summer.
4.___________ Monday and Wednesday evenings I go to English class
5. The bank closes ___________ 2:30 pm

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Test

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Test

Lise-1 öğrencileri için test yazılısı-Güncel

Yaılı Sorularının tamamı alttaki ek dosyada olup, istediğiniz bir formatta çıktı alabilirsiniz

"SORULARIN TAMAMI EK DOSYADA"

6. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları- Test

6. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları- Test

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı

SORULAR:

1. Aşağıdakilerden hangisi bütün ibadetlerin yapılabilmesi için gerekli şartlardan değildir?

a. Niyet etmek b. Akıllı olmak
c. Zengin olmak d. Ergen olmak

2. Namaz kılan insanlar, kısa bir süre de olsa günlük yaşamın sorunlarından uzaklaşırlar. O esnada Allah’la başbaşa kalırlar. Akılları, duyguları ve bütün benlikleriyle Allah’a yönelirler.

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

………….YILI 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

SORULAR:

A- Bu bölümde doğru seçeneği işaretleyin.(Her soru 5 puan)
1. Göktürklerin Ergenekon Destan’ında ,”Bu dağda demir madeni var. Şunun demirini eritsek belki dağ bize geçit verir” ifadesi yer almaktadır.

Buna göre bu destanda Türklerin hangi ekonomik etkinliği üzerinde durulmaktadır?

a)Hayvancılık b)Avcılık c)Madencilik d)Tarım

2. Uygurlar yaşadıkları yörelerde sulama kanalları inşa etmiştir.

6. Sınıf 1. Dönem Fen ve Teknoloji Test Yazılısı ve Cevapları

6. Sınıf 1. Dönem Fen ve Teknoloji Test Yazılısı ve Cevapları

Sizler için cevaplı Fen Yazılısı

FEN TARAMA TESTİ SORULARI

1. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) doku-organ-sistem-organizma-hücre
B) hücre-doku-organ-sistem-organizma
C) hücre-doku-organizma-sistem-organ
D) hücre-sistem-organ-doku-organizma

2. Aşağıdakilerden hangisi bir sistem değildir?
A) Sindirim
B) Dolaşım
C) Mide
D) Solunum

3. Birden çok hücrenin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne ad verilir?

TWİTTER'A ERİŞİM DURDURULDU...

TWİTTER'A ERİŞİM DURDURULDU...

TİB, Twitter hesaplarına erişimi durdurdu.

Hükümet, Twitterden atılan asılsız twitler olduğunu ileri sürüyordu.

Paralel yapının çalışma yaparak Twitter üzerinden hükümeti hedef aldığı öne sürülüyordu.

Savcılık, Telekominikasyon İletişim Başkanlığı'na gönderdiği kararla, Twitter'in Koruma Tedbiri kapsamında, yayınının durdurulmasını istedi.

TWİTTER'A ERİŞİM DURDURULDU...

7. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

7. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

SORULAR

SORU 1.

1- 1/(1-1/2) =? İşleminin sonucu kaçtır.
a)3/2 b)1 c)0 d)-1

SORU2.

A(-5,3) noktası koordinat sisteminde kaçıncı bölgede bulunur.
a)3 b)2 c)1 d)4

SORU3.

y=2x doğrusu aşağıdaki noktalardan hangisinden geçmez.
a)(3,6) b)(2,1) c)(1,2) d)(4,8)

SORU4.

Aşağıdakilerden hangisi 3.bölgededir.
a)(-3,6) b)(2,-1) c)(-1,-2)

4. Sınıf Beden Eğitimi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

4. Sınıf Beden Eğitimi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

TEST SINAVI

...... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……… İLKOKULU
4-B SINIFI BEDEN EĞİTİMİ DERSİ II.DÖNEM 1.SINAV

SORULAR

1)Aşağıdaki duruşlardan hangisi saygı duruşuyla benzer bir duruştur?
A) hazır ol duruşu B) dik duruş C) rahat duruşu D) serbest duruş

2)İstiklal Marşı’mız okunurken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz:
A) sağ sola dönmeden dinlenir. B) hazırolda söylenmeye çalışılır.

7. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları- Test

7. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları- Test

MATEMATİK "GÜNCEL YAZILI"

SORULAR (YAZILI SORULARININ TAMAMI ALTTAKİ EK DOSYADADIR.)

1) Bir öğrenci önce parasının ’ünü, sonra kalan parasının yarısını harcadığında 2 TL parası kalıyor. Buna göre bu öğrencinin başlangıçta kaç TL parası vardı?

A)16 B)14 C)12 D)10

2) Ali, 30 bilyesinin 1/6’ini kardeşine verdiğinde ne kadar bilyesi kalır?

A) 25 B) 24 C) 20 D) 18

İlk Türk İslam Devleti: Karahanlılar Ve Özellikleri

İlk Türk İslam Devleti: Karahanlılar Ve Özellikleri

Karahanlılar hangi boylar tarafından kuruldu? Önemli özelliği nedir? Kim tarafından yok edildi.

İlk Türk İslam Devleti: Karahanlılar Ve Özellikleri

Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulmuştur. Satuk buğra han zamanında müslümanlığı kabul eden ilk türk devleti olmalarıdır.

Doğu karahanlılara karahıtaylılar son verdi. Batıya ise harzemşahlar son vermiştir.

Yani en önemli özelliği ilk müslüman olan Türk Devleti olmalarıdır.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: