Ogrenciler Ogrenciler Ogrenciler

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları-Test

9. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları-Test

BİYOLOJİ DERSİ

LİSE-I I. DÖNEM 2. SINAV (Çoktan Seçmeli Test) SORULARI

"CEVAP ANAHTARI EN ALTTAKİ EK DOSYADADIR"

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi “biyolojik mücadele”ye örnektir?

A) Üreaz enziminin üretimi.
B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.
C) Tek hücre proteini üretimi.
D) Melez bitkilerle bitki türünün zenginleştirilmesi.
E) İnsan genomu projesi.

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 3. Yazılı Soru ve Cevapları-yeni

Lise-3 Coğrafya 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. SINIF COĞRAFYA

SORULAR VE CEVAPLAR

1) Doğa, canlı cansız varlıklarıyla bütünlük taşır ve doğada her şey birbirine bağlıdır. Bu durum, canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini ve birbirlerine bağımlılıklarını vurgulamaktadır.

Buna göre, doğadaki bütünlük bilim adamları tarafından aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A) Besin zinciri B) Doğal uyum
C) Biyolojik ortam
D) Türlerin gelişimi

5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Yeni

5. Sınıf İngilizce 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Yeni

QUESTİONS

A. Answer the questions

1. What’s the capital city of Turkey?
_________________________________.
2. What’s the capital city of England?
_________________________________.
3. What’s the capital city of Germany?
_________________________________.
4. What’s the capital city of Italy?

1. The blue car is ____________ the bus.
2. The bus is _____________ the blue car and the lorry.

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Lise-1 Coğrafya 2. Dönem Yazılı Soru ve Cevapları

SORULAR:

)

1.) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D , yanlış olanların yanına Y harfi yazınız.

a) ( ) Alçalan bir hava kütlesinde yağış meydana gelir YAZILI SORULARININ VE CEVAPLARININ TAMAMI ALTTAKİ EK DOSYADADIR (Coğrafya21

b) ( ) Mantarkaya rüzgarın aşındırması sonucunda oluşmaktadır.

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Yeni

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Yeni

9. Sınıf Biyoloji Test yazılısı Güncel

SORULAR

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 2 Puan)

( ) 1-Kromozom sayısı aynı olan canlılar mutlaka aynı türdür.

( )2- Alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı artar.

( ) 3-İlk sınıflandırmayı Aristo yapmıştır.

( ) 4-Homolog organlar filogenetik sınıflandırmada önemli değildir.

11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Test

11. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Test

LİSE-3 FELSEFE YAZILI SORULARI (GÜNCEL)

......EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FELSEFE DERSİ
11 .SINIFLAR 2 .DÖNEM 1. SINAV SORULARI

1- Ahlaki eylemin amacı ne olmalıdır? Sorusuna verilen aşağıdaki görüşlerin hangi yaklaşımlara (Bencilik, Ödev ahlakı, Anarşizm, Hedonizm, Faydacılık ) ait olduklarını karşılarına yazınız.(10 puan)

-Eylemlerin seni sınırlayan her şeyi ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır...

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Ortak

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-Ortak

SORULAR

SORULARIN TAMAMI EN ALTTAKİ EK DOSYADADIR!

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1- Taş tuğla 2- Kerpiç malzeme 3-Taş evler 4- Ahşap malzeme

o Yaz aylarını uzun kuraklık ve yüksek sıcaklıkla geçiren bölgeler için …………….idealdir.

o Ormanlık bölgelerdeki evlerin yapım malzemesi……………………. dır.

o Yağışın az sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde genelde çatısız olan evler ……….yapılmıştır.

9. Sınıf Sağlık 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Sağlık 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

ÖNCE SORULAR:

1. Biyolojik faktörlerin ruh sağlığı üzerine olan etkilerini yazınız?

2. Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri yazınız.

3. Ergenlik dönemindeki ruhsal sorunları yazınız.

4. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız.

5. Erken ergenlik döneminin özelliklerini yazınız.
6. Oyun döneminin özelliklerini yazınız.

7. Öğrenme nedir?

8. Özerlik döneminin özelliklerini yazınız.

10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

Yazılının Tamamı ve Cevap Anahtarı için Lütfen En Alttaki Ek'e Tıklayınız...

SORULAR

1)

Aşağıda verilen taşların türünü tam olarak yazınız. (10 puan)
a) Linyit : ………………………………………………..
b) Şist : …………………………………………………
c) Jips : ………………………………………………..
d) Kumtaşı : ……………………………………………
e) Obsidiyen

2)

1. Toprak kesitinde yüzeyden derine doğru birbirinden farklı özellikler gösteren katmanlar.

Gıda Zehirlenmesi, Belirtileri ve Türleri

Gıda Zehirlenmesi, Belirtileri ve Türleri

BESİN ZEHİRLENMELERİ

Zaman zaman sindirim sistemimizle ilgili olan, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, kramp gibi birçok hastalığın belirtisi olabilecek yakınmalar ortaya çıkar.

Eğer bu yakınmalar, son 3 gün içinde bir mikroorganizma ya da bunun zehiri bulaşmış bir besinin yenmesi sonucu ortaya çıkıyorsa, bu hastalığa besin zehirlenmesi denir.

Besin zehirlenmesi belirli bir alanda bir çok kişiyi etkileyebilir ya da salgınlar şeklinde görülür.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: