10. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1.Yazılısı ve Cevapları

DİL VE ANLATIM DERSİ 10.SINIF I.DÖNEM I. YAZILI SORULARI

A) Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (10 puan)

1) Panelde konuşma yapan kişilere ….……… …………denir.

2)Panelde dilin……………………………işlevi kullanılır.

3)Panelin sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel………………………..dönüşür.

4) “Başarı, sevgi, ayrılık” birer …………; “sınav başarısı, baba sevgisi, vatandan ayrılık” ise birer …….. ……….

5) İletişim ögeleri “…………….. , ……………., kanal ……….. v
e şifre”dir.

B)Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazın? (10 puan)

Tasavvur etmek:
Selâtin camii:
Harabe:
Debdebe:
Fakr u zaruret:

C) Aşağıdaki testleri cevaplayın? (10 puan)

1)Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

A) Paneli bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği bir tartışma biçimidir.

B) Panelde bir gerçeğin ortaya çıkarılması amaçlanır.

C) Paneldi seçilen konu üzerinde farklı düşünceler dile getirilir.

D) Panel; dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenmez.

E)Panelde konuşmacılar konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade ederler.

2)En az sınırlandırılmış konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan sevgisi
B) Sevgi
C) Yunus Emre’nin Şiirlerinde İnsan Sevgisi
D) Küçüklere sevgi, büyüklere saygı
E) Sevginin gücü

D)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 puan)

1) ( ) Soyut temalar çeşitli yollarla sınırlandırılıp somutlaştırılarak tema haline getirilir.

2) ( ) Açık oturum, panel, forum gibi tartışma türleri topluma açık olmayan tartışmalardır.

3) ( ) Münazarada “düşüncesini iyi savunan” kazanır.

4) ( ) Sunum yapacak kişinin, sunum yapacağı yeri önceden görmesinde yarar vardır.

5) ( ) Düşünce yazılarında gözleme çok sık başvurulur

E)Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. (10 puan)

Gözlem tartışma
Bilgi toplama kaynakları hikaye
Halkı bilgilendirmek konuşmayı yönetmek
Sunum internet
Başkan projeksiyon cihazı

F)Aşağıdaki soruları cevaplandırınız? (50 puan)
1)Panelde başkanın görevleri nelerdir?
2)Sunumun amaçlarını ve sunum yapacak kişinin özeliklerini yazın.
3)Tema ve konu hakkında bilgi verin.

“Ne yardan geçilir ,ne serden;
Korkuyorum bu gecelerden
Bel bağladığım tepelerden
Gün doğmayabilir bir daha.”
4)Yukarıdaki şiirin tema ve konusunu bulun?
5)Tartışmanın amaçlarını yazın?

Şimdi de bu yazılınn cevap anahtarını veriyoruz

CEVAP ANAHTARI

A) Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (10 puan)

1) Panelde konuşma yapan kişilere panelist denir.
2)Panelde dilin göndergesel işlevi kullanılır.
3)Panelin sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel foruma dönüşür.
4) “Başarı, sevgi, ayrılık” birer tema; “sınav başarısı, baba sevgisi, vatandan ayrılık” ise birer konudur.
5) İletişim ögeleri “gönderici , ileti (mesaj), kanal , alıcı ve şifre”dir.

B)Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazın? (10 puan)
Tasavvur etmek: Zihinde canlandırma, tahayyül etme, göz önüne getirme, yapılmasını düşünme
Selâtin camii: Osmanlı padişahları veya padişah hanımları tarafından yaptırılan camii.
Harabe: Virane, yıkıntı, yıkılmaya yüz tutmuş ev.
Debdebe:Büyük gösteriş, şatafat, tantana, saltanat.
Fakr u zaruret:Fakirlik ve zaruret içinde olma hali.

C) Aşağıdaki testleri cevaplayın? (10 puan)
1) Doğru şık D seçeneğidir.
2) Doğru şık B seçeneğidir.

D)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 puan)
1) ( Y ) Soyut temalar çeşitli yollarla sınırlandırılıp somutlaştırılarak tema haline getirilir.
2) ( Y ) Açık oturum, panel, forum gibi tartışma türleri topluma açık olmayan tartışmalardır.
3) ( D ) Münazarada “düşüncesini iyi savunan” kazanır.
4) ( D ) Sunum yapacak kişinin, sunum yapacağı yeri önceden görmesinde yarar vardır.
5) ( Y ) Düşünce yazılarında gözleme çok sık başvurulur.

E)Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. (10 puan)
Gözlem hikaye
Bilgi toplama kaynakları internet
Halkı bilgilendirmek tartışma
Sunum projeksiyon cihazı
Başkan konuşmayı yönetmek

F)Aşağıdaki soruları cevaplandırınız? (50 puan)
1) Panelde başkanın görevleri: Konuşmacıları yönetmek, konuyu ortaya koymak, dinleyicilerin görüş belirtmelerine izin vermek ve söylenenlere kendi düşüncelerini de ilâve ederek toplantıyı sonuçlandırmak görevlerini yerine getirtir.

2) Sunumda amacın, bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime katkıda bulunmaktır.
Sunum yapacak kişinin konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya; dinleyicilerle, başta bakışlar olmak üzere, vücut diliyle iletişim kurmaya; ses ve kelimeleri doğru telâffuza özen göstermesi gerekir. Ayrıca sunum yapacak kişinin, sorulara hâkim olması, gereksiz ayrıntılara ve tartışmalara girmeden cevap vermesi, ilgisiz soruların konu dışı olduklarını belirtmesi; cevabını bilemediği sorular olursa konuşmada hazır bulunması gereken yetkililerin düşüncelerine başvurması icap eder.

3)Temanın soyuttur. Tema; belli bir bağlamda kişi, yer, zaman ve durum bildiren dil birlikleriyle sınırlandırılması, somutlaştırılması, anlatılması sonucu konu hâline getirilir. Özellikleri ve kullanımı metin düzeyindeki anlatım türleri ve birimlerinin gözlemlenebilen her türlü anlam ve dil malzemesini belirtmek için “içerik” terimi kullanılabilir.

4)Bu şiirin teması “korku”, konusu “Ölüm Korkusu”dur.

5) Tartışmanın amacı,
a) Bir konu çevresinde lehte ve aleyhte karşılıklı düşünceleri ortaya koyma,
b) Problemlere cevap ve çözüm bulma;
c)Gerçek, doğru, iyi ve güzel olanı birlikte aramadır.

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: