6. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Test

6. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Test Soruları ve Cevapları

6.SINIFLAR:

İşte size hemen kendinizi değerlendirebileceğiniz cevaplı ve test sisteminde hazırlanmış türkçe yazılısı

6. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Test

1. Einstein, muhalifleri (karşı görüş sahipleri) tarafından yazılan “Einstein’e Karşı 100 Yazar” adlı kitapla ilgili düşünceleri sorulduğunda:

- Eğer haklı olsalardı bir tanesi yeterdi.
demiştir.

Buna göre Einstein için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Özgüveni olan biridir.

C) İyimser biridir.

B) Çalışkan biridir.

D) Vurdumduymaz biridir.

2. “Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa bugün yeterli değilsiniz demektir.”

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İnsan hiçbir zaman en iyiye ulaştım, dememelidir.
B) İnsan, yaptıklarını hiçbir zaman yeterli görmemelidir.
C) İnsan, daima gelişim içersinde olmalıdır.
D) insana geçmişteki başarılar bir fayda sağlamaz.

3. Pazaryerinde bir pazarcı sesinin çıktığı kadar bağırmaktadır:

-Gel kardeşim, al: domates, biber, patlıcan, elma, portakal, nar, karnabahar, nane, limon…

Pazarcının söylediği sebze ve meyvelerden hangileri büyük ünlü uyumu kuralına uyar?

A) Elma-biber-limon
B) Nar-nane-portakal
C) Biber-patlıcan-portakal
D) Karnabahar-biber-domates

4. Trakya Bölgesi’ne ……………bu yemekten bizlere de ikram etti.

Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilemez?

A) has B) esas C) özgü D) mahsus

5.

A Y F E C R İ
R M İ L L E T
I E K Ç B A L
K N İ İ E N A
H A R P S I Y
5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinin eş anlamlısı bulmacada yoktur?

A) Aklına yeni bir düşünce geldiğini söyledi.
B) Bu hediyeyi güzel bir hatıra olarak saklayacak.
C) Ulusumuzun tarihi şanlı zaferlerle doludur.
D) Öykünün kahramanı çok cesur biriydi.

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A) Bin dost az bir düşman çok.
B) Dost başa bakar, düşman ayağa.
C) Dostun attığı taş baş yarmaz.
D) Dost, dostun eyerlenmiş atıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre farklıdır?
A) tanık B) kütük C) yanık D) sönük

8. Aşağıdaki cümlelerin düşünce akışına göre sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1.Çünkü sanatçılar hal, hareket ve sözleriyle halkı daha çok etkiler.
2.Toplumun dilini aydın dediğimiz sanatçılar, düşünürler, bilim adamları şekillendirir.
3.Özellikle sanatçılar dil konusunda çok hassas olmalıdırlar.
4.Bundan dolayı aydınlara çok iş düşmektedir.

A) 2-3-1-4 B) 3-1-4-2 C) 2-4-3-1 D) 3-2-4-1

9.Aşağıdakilerden hangisi kişisel görüş bildirmez?

A) Yazarın bu eseri çok başarılı.
B) Bahçedeki ağaçları çoğaltmalı.
C) İnsan işlerini günü gününe yapmalıdır.
D) Şiirde özlem duygusu dile getirilmiş.

10. Kardeş senin dediklerin yok
Halay çekilen toprak bu toprak değil
Çık hele Anadolu’ya
Kamyonlarla gel, kağnılarla gel gayrı
O kadar uzak değil
Şiirde altı çizili sözcüklerin karşıt(zıt) anlamı hangi seçenekte yanlış verilmiştir.
A) Çık-in B) gel-git C) yok-var D) uzak-yakın

11. Eğer hayatımızda bir hedefimiz yoksa çalışma ihtiyacı hissetmeyiz. Hedefsiz çalışanlar var ise de onlar yönünü bilmeden yola çıkan yelkenliler gibidir.Gayretlerini ne tarafa yönlendireceklerini bilemezler. İnsan; kendisi, ailesi, milleti veya insanlığın yararı için çalışabilir. Hiç fark etmez. Yeter ki ne için çalıştığını bilsin.
Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hedefi olmayan insanlar hayatta hiçbir şeyden zevk almazlar.
B) İnsanın gayreti, çalışması muhakkak bir amaç uğruna olmalıdır.
C) İnsan, sadece kendini düşünmemeli, ailesini ve milletini de düşünmelidir.
D) Amacınızı unutursanız çalışmalarınızın hiçbir değeri olmaz.

12. “Eğilmek“ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Gazetemizde sanat konusuna daha çok eğilmeliyiz.
B) Böyle baskılar karşısında kimsenin önünde eğilmez.
C) Bahçedeki ağaçlar şiddetli fırtınadan eğilmiş.
D) İlgilenmediğim bu işlere biraz daha eğilmeliyim.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Sanatçılarda eserlerinde topluma ayna tutar.
B) Dünyada, insanın isteyipte yapamayacağı şey yoktur.
C) Film ikinci salonda mı başlıyacak?
D) Ödevini bitirdin mi oyun oynayabilirsin.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir sözcük vardır?

A) Kitaplar bizi farklı dünyalara götürür.
B) Başarının yolu kitaplardan geçer.
C) Derslerimize çok çalışmalıyız.
D) Okumak için bir öykü kitabı aldı.

15.
BİRGÜL:Hava biraz soğuk olduğu için dışarı çıkmak istemedik

AHNET:Bazı meselelerde fikrinizi almak için sizi toplantıya çağırdık

Birgül ve Ahmet’in kurduğu cümlelerin anlam ilişkilerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Birgül, neden-sonuç cümlesi kurmuştur.
B) Birgül, amaç-sonuç cümlesi kurmuştur.
C) Ahmet, neden-sonuç cümlesi kurmuştur.
D) İkisi de amaç-sonuç cümlesi kurmuştur.

16. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi nicel anlamlıdır?

A) Bize neden soğuk davranıyorsun?
B) İyi bir havada yola çıktık.
C) Ağzındaki büyük lokmaları yutamadı.
D) Senin çok komik biri olduğunu söylüyorlar.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır?

A) Elektrik faturasını bugün yatırdım.
B) Film galasında ünlü sanatçılar vardı.
C) Hafta sonu balık tutmaya çıkalım.
D) Bu belgeyi hastaneye onaylatmalısınız.

18. “ Umudunu yitirince küçücük çocuk beni kandırmaya çalıştı.” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması B) Ünlü düşmesi
C) ünsüz benzeşmesi D) ünsüz düşmesi

19. Vakit öğleyi biraz geçmiş, piknik için gelenler mangallarını çoktan yakmışlardı. Etrafı yoğun bir et ve duman kokusu sarmıştı. Yemyeşil, yumuşacık çimenlerin üstünde, ayakkabılarını çıkartmış toplarıyla oynayan çocukların sesleri her yerden geliyordu.
Paragrafta hangi duyu organıyla ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir?

A) B)
Görme işitme
C) D)
tatma dokunma

20. “Bu işten iyi para kazandık.”cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı nedir?
A) çok B) fazla C) güzel D) sağlam

21. Düzenli olmanın ve insanlarla iyi iletişim kurmanın, mutluluğun şartlarından olduğuna inanıyorum. Sakin, iç huzuruyla dolu bir hayat sürmenin, mutluluğa kavuşmakta büyük rolü vardır.Çünkü gerçek mutluluk, ancak huzurlu ve düzenli bir yaşayış içinde doğabilir.

Parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Düzenli yaşamanın insana mutluluk sağladığına
B) Gerçek mutluluğa huzurlu ve düzenli bir yaşam sürenlerin ulaşabildiğine
C) Mutlu bir yaşam için birtakım şartlar gerektiğine
D) İnsanın mutluluğu uzaklarda değil kendi içinde araması gerektiğine

22.”Nehrin duru sularında yüzdük.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamda değişme olmaz?

A) bulanık B) berrak C) derin D) soğuk

23. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerine göre daha özel anlamlıdır?

A) Kitaplar en yakın dostumuzdur.
B) Balık baştan kokar
C) Dedem torunlarına çok düşkündür.
D) Meyve, sağlığımız için gereklidir.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Astronomi ile ilgili büyük gelişmeler kaydedildi.
B) Karadeniz kıyılarında yamaç yağışları boldur.
C) Derste doğal sayılar konusunu işledik.
D) Kemiklerin gelişmesi için kalsiyuma ihtiyaç vardır.

25. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isimden türemiştir?
A) açık B) korku C) atkı D) sağlık

Her soru 4 puan, sınav süresi 35 dakikadır. BAŞARILAR...

İşte sizler için test yazılımızın cevap anahtarı

1. A
2. D
3. C
4. B
5. D
6. A
7. B
8. C
9. D
10. A
11. B
12. C
13. D
14. B
15. A
16. C
17. D
18. B
19. C
20. A
21. D
22. B
23. C
24. A
25. D

yorum

konu

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: