8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Test Soru ve Cevapları

Cevaplı bir test yazılısını çözerek hemen kendi puanınızı bulabilirsiniz.

İşte bu test yazılısını da cevaplarıyla beraber kendini test etmek isteyen öğrencilerimizin çözmesi için yayınlıyoruz.

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Test Soru ve Cevapları

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Saatlerce seni bekledim ;ama gelmedin.
B) Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu.
C) Bazı iyi başlangıçları kötü sonlar bekler.
D) Hava günlük güneşlikken birden yağmur yağmaya başladı.

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Kara gözleri herkes büyülüyordu.
B) O kazadan sonra , kara günler birbirini kovaladı.
C) Kara bulutlar insanın canını sıkıyor.
D) Yeryüzünde karalar , denizlere oranla daha azdır.

3- Aşağıdaki cümlelerin hangisi “ Uzaktan davulun sesi hoş gelir” atasözünün anlamıyla doğrudan ilgili değildir?

A) Bir işin içine girdiğimizde , o işin ne derece zor olduğunu anlarız.
B) Dışarıdan baktığımızda bir iş , bize çok kolay ve zevkli gelebilir.
C) Bir işin ne gibi zorlukları olduğunu o işe yaklaşmadan anlayamayız?
D) Bize zararı dokunacak bir işe bile bile girişmek akılsızlıktır.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Ufak tefek sıkıntılar için endişe duymayın.
B) Vaktiyle bu şehirde tren miren yoktu.
C) Zaman zaman insan kendini kötü hissedebilir.
D) Suyu içerken elleri tir tir titriyordu.

5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili isim soyut bir kavramı karşılamaktadır?

A) Güzel, nereden aldın bu güzelliği.
B) Gönül, senden başka bir yar bulamadım.
C) Şu Fırat’ ın suyu akar derindir.
D) Tokat Yaylası’ nı yaylayamadım.

6- Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Kaç yıl oldu görüşmeyeli ?
B) Sen onu neden aramadın ?
C) En çok kimi aradın orada ?
D) Son sözlerini mi söyledi size?

7- Aşağıdakilerin hangisinde ötekilerden farklı bir türde zamir vardır?

A) Kendimden başka güvencem yok.
B) Herkesin bir yakını var bu hayatta.
C) Kimseden bir şey istemiyordu
D) Çoğu , yardım almadan yaşamaya çalışıyordu.

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Halka yakın / durur / müzisyen.
B) Halk ezgilerini işlemek / dünyanın en zor işidir.
C) İnsanın / duygularını dizginlemesi gerek
D) Besteciyi zorlayan / bir türlü gelmeyen notalardır.

9-Aşağıdaki sorulardan hangisi nesneyi buldurmaya yöneliktir?

A) Orada ne var ?
B) Bu sorumluluk kimdeydi ?
C) Sen ne zaman büyüdün ?
D) Gelirken sana ne getireyim ?

10- Aşağıdakilerin hangisinde öğe sayısı diğerlerinden farklıdır?

A) Yarın sınava yeniden alınacak.
B) Bu tür yenilgiler onu yıldırmıyor.
C) Hepimiz onun başaracağını biliyorduk
D) Geleceğini garanti altına almaya çalışıyor.

11- Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler ………….. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını işleyen şiirlere …….. denir.

Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle doldurulmalıdır?

A) Epik Şiir- Lirik Şiir
B) Lirik Şiir- Satirik Şiir
C) Didaktik Şiir- Pastoral Şiir
D) Didaktik Şiir- Epik Şiir

12- yazarların her hangi bir başlık altında günlük olayları kendi görüşlerini ortaya koyarak anlattıkları yazılara …….. denir.
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir ?

A) Fıkra B) Deneme
C) Makale D) Masal

13- Aşağıdakilerden hangisi olay eksenli bir yazı türü değildir?

A) Öykü B) Deneme
C) Roman D) Masal

14- “Yazarın her hangi bir konuda bilgi vermek , bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel öğesi fikir olan yazı türüne” ne denir?

A) Deneme B) Anı
C) Fıkra D) Makale

15- Aşağıdakilerden hangisi öğretici yazılardan değildir?

A) Makale B) Deneme
C ) Tekerleme D) Fıkra

16- Aşağıdakilerin hangisinde ünlü daralması vardır?

A) Anlatılanların hiç birine kulak asmıyordu.
B) Ne zaman geleceklerinden haberi yoktu.
C) Bu fırsatı kaçırmak istemezdi.
D) Sözlerinden kimse bir şey anlamadı.

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin hangisi birden çok çekim eki almıştır?

A) Tüm ışıkların açık unutulması benim suçum mu?
B) Koliler dolusu kitabı depoya atmışlar.
C) Bu mevsimde yaprakların hepsi dökülür.
D) Bu eserler yıllar öncesinden miras bize.

18- Hiç hesapta olmayan , düşünülmeyen , birtakım olaylar insanın yaşamını altüst ediverir.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sert Ünsüz Benzeşmesi.
B) Kaynaştırma Ünsüzü
C) Ünlü düşmesi
D) Ulama

19-Büyük İskender ; İran Seferine çıkmadan önce nesi var , nesi yoksa , hepsini dostlarına dağıtmış. Bunu gören en yakın arkadaşı : “Peki ama hazinedeki her şeyi dağıttınız, size ne kalıyor?” demiş. İskender “ Bana ümit kalıyor?” deyince arkadaşı :

“Öyleyse bu mücevherleri bana vermeyin, en yakın arkadaşınız olarak ben size kalan ümidi paylaşmak istiyorum.” demiş. Ne güzel dostluk değil mi?

Yukarıdaki parçada yazar aşağıdaki yöntemlerin hangisinden yararlanmıştır?

A) Öyküleme B) Betimleme
C) Açıklama D) Tartışma

20- Munzur Çayı ovanın güney ucundan boğaza girer. Dağlara kafa tutar , taşları yırtar ; meşelerin çamların kökünü sarıp sarmalar. Dar boğazlara vurur kendini. Çırpınır, dövünür, çağlayanlardan düşer, milyonlarca elmas parçacığından milyonlarca parıltı saçar, girdiği yeri oyar çıkar.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Açıklama B) Tartışma
C) Tanımlama D) Betimleme

21- Masallar toplumun bir kültür ürünü ve sözlü geleneğin bir parçasıdır. Anonim üretim olup birçok yerde ve zamanda anlatıla anlatıla yaygınlaşmıştır. Masal ortak değerlerin ve kavramların paylaşılması , yayılması, benimsenmesi, sürdürülmesi sürecidir.

Bu parçada masalla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Toplumların bir kültür ürünü olduğuna.
B) Belli bir yazarının bulunmadığına.
C) Anlatılarak yaygınlaştığına.
D) Gerçek olayları yansıttığına.

22- Son günlerde sayıları hızla artan korsan ürünler, yetkilileri yeni önlemler almaya itti. Çünkü hem dağıtıcıları hem de çeşitleri çok ; kaset ,kitap, CD… Emeğe saygı duymayan bu insanlar orijinal eserlerin pahalı olmasını fırsat bilip bu korsan ürünleri kolayca satıyorlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Bir eserin kalıcı olabilmesi için çok satılması gerektiğine.
B) Eser fiyatlarının da korsan ürün satışlarını etkilediğine .
C) Korsan ürünlerin hem sayı hem de çeşit yönünden arttığına.
D) Korsan ürünlerin artması nedeniyle yetkililerin yeni önlemler aldığına.

23- Neredeyse tüm ömrüm birilerine hesap vermekle geçti. Hiçbirine “ Sana ne !” demedim. Neyi , niçin yaptığımı açıklamak zorunda hissettim kendimi.

Parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sağduyulu B) Sıkılgan
C) Alçakgönüllü D) Sorumsuz

24-Diller tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar, doğal olarak dilin yaprakları sözcüklerdir.

Herkesçe kullanılan , çok canlı anlamlı bir sözcük , bir süre sonra ölüden başka bir şey olmayabilir. Bunun nedeni , gelişen düşünce ve kültürün yeni kavramlara gereksinimidir.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşünce ve kültür gelişimi dildeki gelişimi etkiler.
B) Sözcükler canlı bir varlık gibidir, doğar büyür, gelişir ve zamanı gelince de ölürler.
C) Dil değişkenliği karşısında direnmek yanlıştır.
D) Hiçbir ulus geçmişteki sözcükleriyle asla yetinmez.

25- Sabah ince bir tülü andırıyor. Öteden, adalardan serin, diriltici bir rüzgar esiyor. Şehrin orta yerinde bir horoz sesi duyuluyor. Rüzgar, ıhlamur kokularını ince ince dağıtıyor. Çocuklar , anneler uyuyor.Uyku eşitliyor insanları. Sabah yıldızı; uykulara ıhlamur kokularına aldırmadan hür parlaklığını koruyor.

Paragrafın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yaralanılmamıştır ?

A) Dokunmadan B) Koklamadan
C) İşitmeden D) Tatmadan

HER SORU 4 PUANDIR

Başarılar Dilerim
Türkçe Öğretmeni

İŞTE CEVAP ANAHTARI

1 C
2 B
3 D
4 A
5 B
6 A
7 A
8 C
9 D
10 A
11 C
12 A
13 B
14 D
15 C
16 A
17 A
18 C
19 A
20 D
21 D
22 B
23 A
24 B
25 D

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: