9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

Sizler için Biyoloji'den yazılı sorularını test olarak yayınlıyoruz.

Üstelik cevaplarını da peşinden hemen veriyoruz

9.SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1. Mantarlarla ilgili olarak;
I. Saprofit(çürükçül) olarak beslenirler.
II. Gerçek kök gövde ve yaprakları yoktur.
III. Kamçılarıyla yer değiştirirler.
IV. Sadece hücre zarından geçebilen besinlerden faydalanabilirler.

Şeklindeki özelliklerden hangileri bütün mantar türleri için ortaktır?

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve IV
D) II ve III
E) I, II ve IV

2. Hücre çeperi bulunduran, glikojen sentezleyen, sporla üreyen ve heterotrof beslenen canlı (bu özelliklerin tamamına sahip olan canlı) aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mantar
B) Amip
C) Öglena
D) Liken
E) Paramesyum

3. Protista aleminde incelenen canlılarda;
I. Zarsız organellerin görev yapması
II. Aktif taşımayla madde alınması
III. Stoplazmada DNA moleküllerinin bulunması
Şeklindeki özelliklerden hangileri görülür?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)II ve III

4. I. Çiftleştiklerinde verimli döl verirler.
II. Üreme ve beslenme şekilleri farklıdır.
III. Fizyolojik ve anatomik yapıları farklıdır.
Aynı türden bireyler için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

5. Böceklere ait olan aşağıdaki özelliklerden hangisi omurgalı hayvanlarda görülmez?
A) Eşeyli üreme
B) İç döllenme yapma
C) İki açıklığa sahip sindirim sisteminin bulunması
D) Embriyonun yumurta içinde gelişmesi
E) Trake solunumu yapmaları

6. Aşağıdaki bitki gruplarından hangisinin iletim demeti (damar) bulunmaz?
A) Açık tohumlu bitkiler
B) Kara yosunları
C) Eğrelti otları
D) Tek çenekli bitkiler
E) Çift çenekli bitkiler

7. I. Sınıf
II. Aile
III. Şube
IV. Alem
V. Tür
Yukarıda verilen sınıflandırma birimlerinin kapsadıkları birey sayısına göre azdan-çoğa doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?
A)I-II-III-IV-V
B)IV-III-I-V-II
C)IV-III-II-I-V
D)V-II-I-III-IV
E)V-III-I-IV-II

8. Bakterilerde metabolizmada görev alan bazı enzimleri şunlardır:
I. ETS enzimleri
II. Fotosentez enzimleri
III. RNA sentezleyen enzimler
IV. Protein sentezleyen enzimler
V. DNA sentezleyen enzimler.
Bu enzimlerden hangileri bütün bakterilerde ortak değildir?
A) I ve II
B)II ve III
C) I, IV ve V
D) II, IV ve V
E) I, II, III,V

9. Aşağıdakilerden hangisi böceklerin özelliklerinden biri değildir?
A) Vücutlarının segmenti yapıda olması
B) Boşaltım maddesi olarak ürik asit oluşturması
C) Eşeyli üremeleri
D) Başkalaşım geçirmeleri
E) Böbreklerinin bulunması

10. Aşağıda bazı canlı grupları verilmiştir?
I. Alg,
II. Mantar,
III. Bakteri,
IV. Bitki
Verilen canlılardan hangileri;
- Saprofit (çürükçül) yaşama ,
- Glikojen depolama
şeklindeki özelliklerin her ikisine de sahip olabilir?
A)Yalnız II
B)Yalnız III
C)II ve III
D) I,II ve III
E)II,III ve IV

11. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel (filogenetik) sınıflandırmada kullanılan tür kavramını en iyi şekilde açıklar?
A) Aynı kromozom sayısına sahip bireyler
B) Aynı ortamda yaşayan bireyler
C) Benzer iklim şartlarında yaşayan bireyler
D) Benzer organ ve sistemleri bulunan canlılar
E) Çiftleştiklerinde verimli döller veren canlılar

12. - Glikoz,
- A vitamini,
- (-)Yüklü iyon,
- Protein,
- Kalsiyum
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi hücre zarındaki porlardan geçebilirler
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

13. I. Difizyon
II. Osmoz
III. Endositoz
IV. Aktif taşıma
V. Ekzositoz
Yukarıdakilerden hangileri bir bitkinin tüm hücrelerinde gerçekleşebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D)I, II ve III
E) II, III ve IV

14. Prokaryot canlılar aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez?
A) Kloroplastları sayesinde besin sentezleme
B) Nükleotitlerinden nükleik asit sentezleme
C) Aminoasitlerinden protein sentezleme
D) DNA’nın kendini eşlemesi
E) Aktif taşımayla madde geçişi

15. Aşağıda verilen organellerden hangisinin parçalanması sonucu yönetici molekül oluşmaz?
A) Çekirdek
B) Mitokondri
C) Ribozom
D) Kloroplast
E) Golgi aygıtı

16. Lizozom ve mitokondri organelleri için, aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır?
A) Besin monomerlerini parçalayabilme
B) Sitoplazmanın yoğunluğunu artırması
C) Yönetici molekül bulundurma
D) Enzimatik reaksiyonların meydana gelmesi
E) ETS ile ATP sentezleyebilme

17. Aşağıda verilenlerin hangisindeki moleküllerin hücre zarından geçişi, sadece difüzyonla sağlanır?
A) Oksijen ve vitamin
B) Glikoz ve karbondioksit
C) Amino asit ve su
D) Kabondioksit ve oksijen
E) Su ve sodyum klorür

18. Glikoz yoğunluğu kendisiyle aynı olan ortama bırakılan bir hayvan hücresi ortamdan;
I. Difüzyon
II. Aktif taşıma
III. Fagositoz
Şeklindeki madde geçişi yöntemlerinden hangilerini gerçekleştirerek glikoz alabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

19. Tek hücreli bir canlı saf suya bırakıldığında hemolize (parçalanma) uğramadığı görülmüştür. Buna göre bu hücrede aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmalıdır?
A) Ribozom
B) Sentrozom
C) Kontraktil koful
D) Mitokondri
E) Çekirdek zarı

20. Çekirdek yapısı ve görevleri ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece ökaryot hücrelerde zarlı yapıya sahiptir.
B) Yöneticilik görevi, bulundurduğu çekirdekçiklerle sağlanır.
C) Porları hücre zarındaki porlardan daha büyüktür.
D) Nükleik asitler sayesinde hücre bölünmesi sırasında sayısını artırır
E) Bazı hücrelerde sayısı birden fazla olabilir?

21. Aşağıdakilerden hangisine bakılarak bir hücrenin prokaryot olduğu söylenebilir?
A) Protein sentezi yapmasına
B) ATP üretmesine
C) ATP kullanmasına
D) Sitoplazmasında klorofil bulundurmasına
E) Oksijen kullanmasına

22. Vücuduna aldığı kimyasal bir maddenin etkisiyle, hücredeki golgi etkinliği azalan bir insanda;
I. Ağız kuruluğunun olması
II. Mide ve ince bağırsaktaki kimyasal sindirimin yavaşlaması
III. Ribozomdaki protein sentezinin artması
Şeklindeki durumlardan hangileri gerçekleşebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

23. Aynı türe ait bireyler arasında çeşitliliğin ortaya çıkmasında;
I. DNA’daki nükleotit çeşitliliği
II. DNA’nın nükleotit dizilişi
III. Hücrelerdeki ribozom sayısı
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

24. Bir canlının filogenetik sınıflandırılması yapılırken aşağıda verilenlerden hangisi en az dikkate alınır?
A) Genlerin nükleotit dizilişi
B) Anatomik benzerlik
C) Homolog organlar
D) Üyelerin görevleri
E) Embriyolojik gelişmeler

25. Bütün bakterilerin sitoplazmasında;
I. Glikojen
II. Ribozom,
III. DNA
IV. Selüloz
V. Mozozom
Şeklindeki yapı ve moleküllerden hangileri bulunur?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) I, II ve III

VE SINAVIN PEŞİNDEN CEVAPLARI VERİYORUZ

İşte cevap anahtarı
1-E
2-A
3-D
4-A
5-E
6-B
7-D
8-A
9-E
10-C
11-E
12-D
13-A
14-A
15-E
16-D
17-D
18-B
19-D
20-B
21-D
22-C
23-B
24-D
25-E

biyoloji

offf başımıza neler geldi neler ya bu biyoloji fizik ve matemtikten nasıl kurtulunur!

biyoloji aşktır :)

soruları sevdim yarın 2.sınavım var 1. 97 idi bndan 100 alıcam inş biyolojiyi çok seviyorum...

benimde sınav var ya çalıştım

benimde sınav var ya çalıştım ama bakayım dedim :)

hepsı cıkıyomu arkadaşlar :)

insallah cıkar :)

of cok zoRR demeyin calısın.

arkadaslar anlayınca kolaylasıyor ders 1. sınavım 71 2. sınavım 85 aldım cok koly 9. sınıf ogrencısıyımde

biyoloji

çok güzel
,

iyi ki buldum

cok zor bu derss

biyoloji

nefret ediyorum

hayattan bezdimm :)

hayattan bezdimm :)

geometri

çççooooooookkkkk sssssssııkııccıııı

aynenn :(

aynenn :(

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: