5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Yazılı Soruları-Test

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Yazılı Soruları-Test

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIFLAR 2. DÖNEM 3.YAZILI
SORULAR

1- Anayasamızın 3.maddesini tamamlayınız?
3.MADDE: a) …………………….Devleti,ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
b)Dili…………………….
c)Bayrağı ………….yıldızlı,al bayraktır.
d)Milli Marşı “……………………………….”
e)………………………Ankara’dır.
2-Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplandır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASALARI
1921 1924 1961 1982

a) 1921-1982-1961-1924
b) 1924-1921-1982-1961
c) 1921-1924-1961-1982
d) 1921-1982-1924-1961
3- Türkiye Cumhuriyeti bayrağı neyin ifadesidir?
A) Ülkemizin zenginliklerinin B) Yönetim şeklinin
C) Kültürel değerlerimizin D) Bağımsızlığımızın

4- İl sınırları içerisinde kanunları uygulamakla sorumlu, ildeki resmi kurum ve kuruluşların bağlı olduğu yönetici kimdir?
A) Bakan B) Belediye Başkanı C) Vali D) Kaymakam

5- İlçe sınırları içerisinde kanunları uygulamakla sorumlu, ildeki resmi kurum ve kuruluşların bağlı olduğu yönetici kimdir?
A) Bakan B) Belediye Başkanı C) Vali D) Kaymakam

6-Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz?
A) Türkiye devleti, bir cumhuriyettir. B) Türk devleti; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
C) Millî marşımız “İstiklâl Marşı”dır. D) Her Türk vatandaşı 8 yıl zorunlu eğitim hakkına sahiptir.

7- Yasalara uymayan ve toplum içinde huzuru bozan kişilerin çeşitli şekillerde cezalandırılması gerekir. Bir kimsenin işlediği suçtan dolayı cezalandırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) Başbakan B) Mahkemeler C) Valiler D) Milletvekilleri

8- Aşağıdaki kurumlardan hangisi ülkemizin sınırlarının ve bağımsızlığını korumaktadır?
A) Mahkemeler B) Türk Silahlı Kuvvetleri
C) Maliye Bakanlığı D) Emniyet Genel Müdürlüğü

9- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaymakam ilçeyi yöneten en yetkili kişidir. B) Valiler İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
C) İlk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal ATATÜRK’tür. D) İlçeleri muhtarlar yönetir.

10- Devlet işlerinin başkentten yönetildiği idari sisteme merkezi yönetim denir. Merkezi yönetim organları Ankara’dadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim organlarından biri değildir?
A) Başbakanlık B) Cumhurbaşkanlığı C) Belediye D)İçİşleriBakanlığı

11- Yasalar hazırlanmasının amacı nedir?
A) Toplumdaki gelenek ve görenekleri kuvvetlendirmek.
B) Toplum hayatının barışını,huzurunu ve güvenliğini sağlamak.
C) Belli zümrelere kolaylıklar sağlamak.
D) Hak ve özgürlüklere daha çok müdahale etmek

12- Ülkemizdeki Eğitim-Öğretim işleri ile ilgili bakanlık hangisidir?
A) Milli Eğitim Bakanlığı B) İçişleri Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı D) Çevre ve Orman B akanlığı

13- Anayasamızın 1.maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. B) Türkiye Cumhuriyeti Bir Devlettir.
C) Türkiye Devleti Sosyal Bir Cumhuriyettir. D) Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bir Devlettir.

14- Atatürk’ün “Türk milletinin onur ve şerefine en uygun yönetim biçimidir.”dediği yönetim şekli hangisidir?
A) Krallık B) Padişahlık C) Cumhuriyet D) Monarşi

15- Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukları aşağıdakilerden hangisi korur?
A-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
B- Doğal Hayatı Koruma Vakfı
C-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
D-Türk Eğitim Vakfı

16. Doğal afetlerde halka çadır, yiyecek ve giyecek yardımında bulunan, gerektiğinde kan temin eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk Kalp Vakfı B) ÇEVKO C) Kızılay D) Doğal Hayatı Koruma Derneği

S13)I) II)

IBirleşmiş Milletler II Eğitim Gönülllüleri vakfı ııı- TEMA IV Türk Kalp VAKFI

17. Yukarıdaki logoları verilen örgütlerden hangisi erozyonla mücadele ederek ülkemizdeki toprakların korunması için faaliyette bulunur?
A) I B) II C) III D) IV

18.Atatürk; Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanla-
rında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuç-
lar vermesi mümkün değildir.” demiştir. Atatürk’ün yukarıda verilen
sözü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilr?
A) Millet, ancak eğitim sayesinde kalıcı zaferlere ulaşılabilir.
B) Zafer kazanmak için savaşmak şarttır.
C) Başarılı olmak, ancak millet için çalışmakla mümkün olur.
D) Askeri zaferler, mutlu bir geleceğin habercisidir.

19. YASAMA, YÜRÜTME, YARGI birbirlerinden bağımsızdır. Yasama; TBMM deki milletvekillerinin yaptığı yasa, kanun vb. işlerdir. Yürütme ; hazırlanan yasalara uygun olarak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların ile Vali- Kaymakamların devleti yönetmesidir. Yargı; bağımsız mahkemelerin ANAYASAYA UYGUN YÜRÜTME yapılıp yapılmadığının takip edildiği, aykırı hareket edenlerin cezalandırıldığı makamdır.
Yukarıdaki açıklamalara göre yasama işini kimler yapar?
A) TBMM
B) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Vali,Kaymakamlar
C) Bağımsız Mahkemeler
D) Halk

20. Yukarıdaki 19. sorunun açıklama kısmına göre yürütmeyi kimler yapar.
A) TBMM
B) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Vali,Kaymakamlar
C) Bağımsız Mahkemeler
D) Halk

BAŞARILAR DİLERİM
Sorularınız bitmiştir. Cevaplarınızı tekrar kontrol ediniz.

Yazılının Cevaplarını İsteyenler alttaki yorum bölümünden belirtebilir...

Özlemişim o soruları :(

Özlemişim o soruları :( Şimdiki aklım olsa zor demezdim onlara :D

bu yazılının cevap anahtarını

bu yazılının cevap anahtarını yazar mısınız lütfen...))

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: