7. Sınıf Sosyal 1. Dönem 1. Yazılı Soruları- Yeni

7. Sınıf Sosyal 1. Dönem 1. Yazılı Soruları- Yeni

Merkezi Yazılı Sistemine Uygun

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR Her soru 5 puan.15X5:75

1- -Aşağıdaki haklardan hangisinin ihlal edilmesi özel yaşama saygı hakkının da çiğnenmesine neden olur?

A- Eğitim hakkının B- Konut dokunulmazlığı hakkının
C-Sağlık hakkının D- Seçme ve seçilme kakkının

2-

EREĞLİ

NÜFUS: 160.000
YÜZÖLÇÜMÜ: 972 km2

Yandaki bilgilere göre
I- Ereğli’nin nüfus yoğunluğu
II- Ereğli’nin bitki örtüsü
III- Ereğli’nin ekonomik yapısı
IV-Ereğli’nin yeraltı kaynakları
Hangisiyle ilgili çıkarımda bulunulabilir?

A- IV B- III C- II D- I

3- İş olanaklarının geliştiği yerlerde erkek nüfus sayısı fazla iken kadın nüfus sayısı azdır.
Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde kadın nüfus sayısı daha fazladır?
A- İzmit B- Ankara C- Yozgat D- İstanbul

4-
NÜFUS DAĞILIŞINI ETKİLEYEN BEŞERİ FAKTÖRLER

SANAYİ
ULAŞIM
TİCARET
?

Yukarıdaki tabloda boş bırakılan
Alana hangisi yazılabilir?

A- TARIM B- İKLİM
C-YERŞEKİLLERİ
D-SU KAYNAKLARI

?
 Sivas Kongresi’nde kurulmasına karar
Verilmiştir.
 Milli mücadelenin yayın organıdır

 Atatürk bu gazete için “Benim Gazetem” deyimini kullanmıştır.

Buna göre özellikleri verilen gazete
Aşağıdakilerden hangisidir?
A- İrade-i Milliye
B- Hakimiyet-i Milliye
C- Ceride-i Resmiye
D-Anadolu Ajansı

6- - İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.
Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğü kullandığına örnek olmuştur.
A- Haberleşme B- Düşünceyi açıklama C- Yerleşme ve seyahat D- Özel yaşamın gizliliği

7- - Anayasada geçen “ Basın hürdür ve sansür edilemez” ilkesi aşağıdakilerden hangisinin varlığıyla çelişir
A- Konut dokunulmazlığı B- Doğru haber alma hakkı
C-Eğitim hakkı D- Radyo Televizyon Üst Kurulu

8- - I- İklim II- Yer şekilleri III- Turizm IV. Endüstri(Sanayi)
Yukarıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerdendir?
A- I – III B- III- IV C- I- II D- II- III

9- Demokratik bir toplumda kişi hak ve özgürlüklerin varlığı nasıl anlaşılır.
A-Bu kuralların anayasal güvence altına alınmasıyla
B-Herkesin özgür olmasıyla
C-Yalnızca basın özgürlüğünün olmasıyla
D-İnsanlar arasında iletişimin olumlu olmasıyla

- Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişime örnektir?
A- Kemal’in sosyal bilgiler sınavından beş alması
B-Annesinin Mustafa’yı öpmesi
C-Dedesini çok özleyen Ayşe’nin ona mektup yazması
D-Aralarında sorun olan iki arkadaşın konuşup anlaşması

12- Kitle iletişim araçları toplumda hangi işlevi yerine getirir?
A-Bilgiyi kısa sürede bireylere ulaştırır ve toplumsal etkileşimi sağlar
B-Herkesin bir konuda aynı düşünceye sahip olmasını sağlar.
C-Sadece toplumun belli bir kısmına bilgi verir
D-Kitle iletişim araçlarının tek amacı topluma bilgi vermektir.
13- - I- İrade-i Milliye Gazetesi II- Türk Tarih Kurumu III- Anadolu Ajansı
Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği yukarıdaki kurum ve kuruluşlardan hangileri onun iletişime verdiği önemi gösterir.
A- Yalnız I B- I – II C- II- III D- I – III
14- Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde kentsel nüfus oranı , kırsal nüfus oranından fazladır.
Yukarıdaki bilgiye göre , aşağıdaki şehirlerden hangisinde yoğunluk sanayiye bağlı değildir?
A-İzmir B- Eskişehir C- Adana D- Afyon
15- - “ İletişim benimle başlar” sözü aşağıdakilerden hangisidir?
A-İletişimin insanlar arasında geçmesi B-Bütün canlıların iletişim kurabildiği
C-İletişimi kişinin kendisinin başlatacağı D-İki kişi konuşurken yalnızca bir kişinin konuşması

B- DOĞRU-YANLIŞ HER SORU 2 PUAN 5X2:10 PUAN
SORULAR D Y
1- Başarılı bir iletişimin en önemli unsurlardan biri dinlemedir.

2- İnternet kullanımı aile içi iletişimi artırır.

3- Atatürk tarafından kurulan gazetenin ilki Hakimiyet-i Milliye’dir.

4-Tekzip düzeltme ve cevap yazısıdır.

5-Türkiye’de çalışan nüfusun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde dengesizlik görülür.

C- AÇIK UÇLU SORULAR
-İletişimi olumsuz yönde etkileyen tutum ve davranışlar nelerdir? Yazınız? 15 PUAN
YANIT:
A………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C………………………………………………………………………………………………………………………………………..

D………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E………………………………………………………………………………………………………………………………………..

"açık uçlu sorularla yazılı, güncel sosyal yazılısı, merkezi sistem yazılı soruları, Merkezi Yazılı Sistemine Uygun yazılı, test ve açık uçlu sorular" bitti...

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: