Türkçe Proje Ödevi: Sıfat ve Sıfat Çeşitleri Konu Anlatımı

Türkçe Proje Ödevi: Sıfat ve Sıfat Çeşitleri Konu Anlatımı

SIFATLAR (ÖN ADLAR)

Varlıkların özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir .

Yani nitelik yada özellik belirten kelimelerdir.

Sıfatlar tek başlarına kullanılacak olsalar, isimdirler

Bu isimler başka bir ismin özelliğini belirttikleri zaman sıfat olurlar .

Bu durumda kendisinden sonra muhakkak bir isim gelir .

Onun için sıfatlara örnek verilirken sıfattan sonra gelen isim de yazılır : güzel (kız) , büyük (kitap) , dört (kişi) ...

Yukarıdaki örneklerde sıfat olarak kullanılan sözcükler ismi nitelemedikleri veya belirtmedikleri zaman isim olurlar .

Aşağıdaki iki cümlede yeşil ve dört sözcükleri isim olarak kullanılmıştır .

Yeşil , sevilen bir renktir . Saat dörtte size geleceğim .

Özel isimler ve bazı yapım ekleriyle türetilmiş isimler sıfat olarak kullanılamaz. Ancak her sıfat isim olarak kullanılır .

Çoğul ekleri (-ler / -lar) doğrudan doğruya nesnelerin sayısı ile ilgili olduğundan nesleleri belirten veya niteleyen sıfatlara getirilemez .

İki (kişi) , çalışkan (öğrenci) , eski (kitap) diyebiliriz. Ancak ikiler (kişi) , çalışkanlar (öğrenciler) , eskiler (kitap) diyemeyiz .

Sıfat Çeşitleri :

1- Niteleme Sıfatları : Nesnelerin renkleri , biçimleri , durumları gibi kalıcı özelliklerini anlatan sıfatlardır .

Yazar (kasa) , geçmiş (zaman) , kırmızı (kitap) , sarı (ev) , kalın (duvar) , eski (sokak) , geçen (yıl) , tembel (adam) , kuvvetli (irade) ...

2- Belirtme Sıfatları : Nesnelerin yerlerini , sayılarını , soru veya belirsizlik durumlarını anlatan sıfatlara denir .Belirtme sıfatları dörde ayrılır .

a- İşaret Sıfatları : İsimleri işaret yoluyla belirten sıfatlara denir .İşaret sıfatları şunlardır : bu , şu , o . Bu (film) , şu (çiçek) , o (taş)

b- Sayı Sıfatları : İsimleri sayı yoluyla belirten sıfatlara denir . Sayı sıfatları şu gruplara ayrılır.

I. Asıl Sayı Sıfatları : Nesnelerin sayısını bildiren sayı sıfatlarıdır . Aslında sayı imidirler .

İki (gün) , beş (kişi) , on (masa) , elli (asker) , iki yüz (kitap) , bin yediyüz seksen (lira) , bir milyon (insan) . “Bir” sayı ismi hem asıl sayı sıfatı hem de belirsizlik sıfatı olarak kullanılabilir .

Sınıfta sadece bir öğrenci kalmış . (Öğrencinin sayısını belirtiyor . Asıl sayı sıfatıdır.)

Bir gün beni de bulamazlar (Günün herhangi bir gün olduğunu belirtiyor . Belirsizlik sıfatıdır .)

II. Sıra Sayı Sıfatları : Nesnelerin sırasını , derecesini bildiren sayı sıfatlarıdır . Birinci (sınıf) , yedinci (gün) , yirminci (asır)

III. Paylaştırma Sayı Sıfatları : Nesnelerin eşit parçalara ayrıldığını bildiren sayı sıfatlarıdır . Ünsüzle biten sayılara (-ar / -er) ; ünlüyle biten sayılara (-şar / -şer) yapım eki getirilerek yapılır . İkişer (gün) , beşer (elma) , yedişer (öğrenci) ...

IV. Kesir Sayı Sıfatları : Nesnelerin eşit bölünen parçalarından bir kısmını belirten sayı sıfatlarıdır . Bir kelime grubu şeklindedirler . Dörtte bir (elma) , çeyrek (ekmek) , yarım kilo (portakal) , yarım (karpuz) , çeyrek (porsiyon) ...

V. Topluluk Sayı Sıfatları : Asıl sayı sıfatlarına “-z” eki getirilerek yapılan sayı sıfatlarıdır . “-z” eki doğumla , akrabalıkla ilgili sıfatları yapar. Sayıları azdır . İkiz (çocuklar) , üçüz (kardeşler) ...

c- Soru Sıfatları : Nesneleri soru yoluyla belirten sıfatlara soru sıfatları denir .Bu sıfatlar nesnelerin hangi özelliklere sahip olduğunu , yerini , sayısını , aynı çeşit nesnelerden farkını sormaya yarayan isimlerdir . kaç (kişi) , hangi (okul) , ne (zaman) , kaçar (portakal) , neredeki (sokak) ...

d- Belirsizlik Sıfatları : Nesnelerin durumunu , biçimini , sayısız belirsiz bir şekilde anlatan sıfatlara denir . Bir (akşam) , bütün (okullar) , başka (yerler) , bazı (insanlar) , her(gün) , birkaç (kişi) , çoğu (kimseler) , çok (ev) , hiç (kimse) , falan (kişi) , az (pirinç) , fazla (para) , öbür (sabah) , kimi (çocuklar) .

SIFATLARI HATIRLAYALIM

Aşağıdaki Boşlukları Dolduralım.

………………insan herkesçe sevilir. Niteleme sıfatı

……………etin suyu yavan olur. ″

……………hesapları karıştırmayın. ″

Böyle …………bir duruma düşmek istemem. ″

Size ……………kitaplar aldım. ″

……………araba senin mi? İşaret sıfatı

……………daireyi kiraladım. ″

……………insanlar çok perişan. ″

……………daire sizin? Soru sıfatı

…………ay oldu gelmeyeli? ″

Bu …………Dünya böyle? ″

…………yiğitler gitti Kurtuluş savaşında. ″

…………zaman görüşürüz. Belgisiz sıfat

…………insanlar çalışır ama başaramaz. ″

…………gün geç geliyorum. ″

…………laf, …… iş istiyoruz. ″

……gün sonra yanıma ……kişi gelsin. Asıl sayı sıfatı

Kasımın …………haftası sınav var. Sıra sayı sıfatı

Sınav kağıtlarının çekimi için…………getirin. Üleştirme sıfatı

Başarıda …………………artış var. Kesir sayı sıfatı

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

Milli Eğitim Bakanlığının Uyguladığı TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Sistemi, Sizce Uygulanmalı mı?: