SGK'lıların Malulen Emekli Olabilme Şartları

Çalışanların Malul Sayılma ve Aylığa Hak Kazanma Şartları

Malul sayılma ve aylığa hak kazanma koşulları

SGK'lıların Malulen Emekli Olabilme Şartları

Bir işverenin yanında SSK kapsamında çalışanlarla, Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların maluliyet aylığından ne şekilde yararlanmaları gerektiğini sizlere detaylarla açıklayacağım.

4/1(a)Kapsamındaki SSK sigortalıları ile, 4/1(b)Kapsamındaki Bağ-Kur sigortalılarından iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda meslekte çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiğini alacağı resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyerek, yine SGK’nın Sağlık kurulunca da bu durumun onaylanması sonucunda sigortalı malul sayılmaktadır.

Malullük aylığına hak kazanma koşulları:

Sigortalının 5510 Sayılı kanunun 25. maddesine göre malul sayılması,

- En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası pirimi ödemiş olması,

- Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre,Bağ-Kur sigortalısı sayılanların kendi sigortalılığı, nedeniyle,genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarını ödemiş olmaları gerekir.

Kanuna göre sigortalılara malullük aylığı bağlanabilmesi için öncelikle sigortalının maluliyet durumunun tespit edilmesi gerekmektedir.

Maluliyet durumunun tespiti için sevk işlemi yapılacak olan sigortalının sevk talebinde bulunduğu tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmayacaktır.

- Sigortalılık devam ederken de sigortalı maluliyet için hastaneye sevk talebinde bulunabilecektir.

-Görüldüğü üzere, işten ayrılma, işyerini kapatma veya devretme koşulu tahsis talep aşamasında aranacak olup, sigortalının tahsis talebinde bulunmadan önce mutlaka sigortalılığını sonlandırması gerekmektedir.

Malullük aylığının başlangıcı

Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bentleri kapsamındaki SSK ve Bağ-Kur sigortalıların sigortalılıklarını sonlandırmadan maluliyet durumlarının tespiti için sevk talebinde bulunup, malul sayıldıktan sonra işten ayrılarak tahsis talebinde bulunmaları veya sonlandırdıktan sonra sevk ve tahsis, talebinde bulunmaları halinde sağlık kurulu rapor tarihi veya tahsis talep tarihleri önce veya sonra olacağından aylık başlangıç tarihleri değişmektedir.

Buna göre, sigortalının malullük aylığı; malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini, takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır.

Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş görmezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlatılacaktır. Bağlanacak malullük aylığı sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik
ödeneğinden fazla ise aradaki fark, tahsis talep veya rapor tarihine göre belirlenecek malullük aylığı başlangıç tarihinden itibaren verilecektir.

4/1-(b) kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıların tahsis talep tarihinde prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması halinde, talepleri reddedilerek borçlarını ödedikten sonra yeniden yazılı istekte bulundukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

Ancak, 4/1-(B ağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerle 4/1-(a)SSK ve 4/1-(c)Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, talepte bulunulan tarihte, 4/1-(b)Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlere ilişkin borcun bulunması halinde, yeni bir talep dilekçesi alınmadan, malullük aylıkları prim ve prime ilişkin her türlü borçlarını ödedikleri tarihi takip eden aybaşından başlatılacaktır. Bu uygulama, malullük sigortasından 2008/Ekim ve sonrasında tahsis talebinde bulunacaklar için yapılacaktır

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

ASDEP Projesinde Görev Yapmaya En Uygun Bölüm Sizce Hangisi: